Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.12.2013
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.11.2013

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyč.1
Zmluvná strana: SR ÚPSVaR Žilina, Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO zmluvnej strany:37905473
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o bezodplatnom prevode nehnuteľného majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: bezodplatne
Naspäť

Print