12014 Dohoda o uznaní záväzku a splátkový kalendár 1/2014

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:25.02.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.01.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody12014
Zmluvná strana: dlžník
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o uznaní záväzku a splátkový kalendár 1/2014

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 80,13
Naspäť

Tlačiť