5/2014 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti požiarnej ochrany

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:21.03.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:19.03.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody5/2014
Zmluvná strana: ST.FLORIAN a.s. Štúrovo
IČO zmluvnej strany:31419976
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti požiarnej ochrany

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť