4/2014 Ac-21 S-Klasik Dodatokm č.1/2014 k zmluve o dodávke plynu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:01.04.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:31.03.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody4/2014 Ac-21
Zmluvná strana: Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35815256
Názov zmluvy/dohody:S-Klasik Dodatokm č.1/2014 k zmluve o dodávke plynu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť