1. Číslo faktúry     87
2. Popis fakturovaného plnenia     potraviny
3. Cena bez DPH     82,87 €
4. Dátum zaplatenia faktúry     18.02.11
5. Spôsob zaplatenia faktúry     prev.príkaz
6. Náhľad faktúry     pdf1
Naspäť

Print