265/2014 Zmluva o dobrovoľnom liečebno-výchovnom pobyte dieťaťa

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:0027032014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody265/2014
Zmluvná strana: Súkromné liečobno-výchovné sanatórium
IČO zmluvnej strany:36075604
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dobrovoľnom liečebno-výchovnom pobyte dieťaťa

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť