A5029295 Dodatok č. 7462733 k zmluve A 5029295 o poskytovaní verejných služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:11.06.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:11.06.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyA5029295
Zmluvná strana: Orange slovensko a.s, Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 7462733 k zmluve A 5029295 o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť