7/2014 Zmluva o dielo č.19/2014/SRO

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.07.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:31.07.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody7/2014
Zmluvná strana: Németh Lift s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31426310
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o dielo č.19/2014/SRO

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 726
Naspäť

Tlačiť