9/2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zmluvy A35843989

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:30.10.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:16.10.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody9/2014
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s. Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zmluvy A35843989

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť