1102014 Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:1102014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1102014
Zmluvná strana: DC Slovinská Bratislava
IČO zmluvnej strany:31750338
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť