Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:17.12.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:17.12.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody107/2014
Zmluvná strana: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Michalovce
IČO zmluvnej strany:35556706
Názov zmluvy/dohody:Dohoda 107/2014 uzatvorená uzatvorená podľa §10 ods.3,ods.9 a nasl. zak. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print