Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyDohoda k zmluve č. A2711186
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s, Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov č.8129323 a č. 8129324 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print