1_2015 Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:08.01.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:08.01.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody1_2015
Zmluvná strana: Detský domov Mlynky-Biele Vody, Mlynky Biele Vody 263, 053 76 Mlynky
IČO zmluvnej strany:17336228
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť