13/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:08.06.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.05.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody13/2015
Zmluvná strana: TITUS - K ŽELEZNEJ STUDIENKE, s.r.o., Hraničná 18, 821 05
IČO zmluvnej strany:46786716
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť