A6163066 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:25.09.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:22.09.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyA6163066
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s.,Metodova 8,821 08 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť