Kontakty

Kancelária riaditeľa

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava Sekretariát: 058/2440101 rv@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka Mgr. Šeďová Monika 307 2 058/2440101 Monika.Sedova@upsvr.gov.sk
Sekretariát Mgr. Piljanová Erika 306 2 058/2440101 Erika.Piljanova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Martinková Ingrid 512 2 058/2440500 Ingrid.Martinkova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti PhDr. Takáčová Tímea 316 2 058/2440300 Timea.Takacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Safáriková 112, 04801 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bodzášová Eva, Mgr. 206 1 058/2440311 0915981289 eva.bodzasova@upsvr.gov.sk
Recepcia Monika Zatrochová príz. 058/2440250 monika.zatrochova@upsvr.gov.sk
Recepcia Alena Lukáčová príz. 058/2440250 alena.lukacova@upsvr.gov.sk
Príspevok na pohreb, Evidencia ZoZ Mgr. Janka Mlynárová 205 1 058/2440324 jana.mlynarova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - A,B,C,Č,Ž, Krásnoh. Dlhá Lúka, Čučma Ing. Lipták Gabriel 207 1 058/2440313 gabriel.liptak@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - S,Š,T,U,V,Z, Rožňava - B Ing. Sentpéteryová Iveta 207 1 058/2440321 0918 698485 iveta.sentpeteryova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - D,K,P,R, Rožňava - W,Y,Z,Ž Ing. Ján Hlaváč 208 1 058/2440323 jan.hlavac@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - E,F,G,H,I,J,L,M,N,O, Rožňava - V Simanová Radka 208 1 058/2440323 radka.simanova@upsvr.gov.sk
Honce, Lúčka, Kružná, Ochtiná K-Z, Rožňava - C Ing. Molčanová Patrícia 209 1 058/2440325 patricia.molcanova@upsvr.gov.sk
Ochtiná A-J, Brdárka, Petrovo, Hanková, Koceľovce, Rožňava - E,M Mgr. Blašková Monika 209 1 058/2440325 monika.blaskova@upsvr.gov.sk
Roštár, Rakovnica Mgr. Kuchtová Alena 213 1 058/2440314 alena.kuchtova@upsvr.gov.sk
Brzotín - A,B,C,Č,D,E,F,G,H,I,J,K,L, Rožňava - S Bc. Piljanová Janka 210 1 058/2440328 janka.piljanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - A,B,C,Č,D,E,F,G,H,I,J,K,L, Rožňava - S Mgr. Praznovská Daniela 210 1 058/2440328 daniela.praznovska@upsvr.gov.sk
Jovice, Drnava, Rožňava - W,Y,Z,Ž, Slavošovce - R,T,U Mgr. Linda Chlebová 211 1 058/2440319 linda.chlebova@upsvr.gov.sk
Rožňavské Bystré, Rožňava - O, Ő, Ö, R, Slavošovce - S,Š,V,Z,Ž Ing. Kassaiová Dominika 211 1 058/2440319 dominika.kassaiova@upsvr.gov.sk
Betliar, Rochovce, Gočaltovo, Rožňava - J,Š Štefan Olexa 212 1 058/2440318 štefan.olexa@upsvr.gov.sk
Hrhov, Jablonov n/T., Rožňava - T Valéria Balcová 213 1 058/2440314 valeria.balcova@upsvr.gov.sk
Brzotín - M,N,O,P,R,S,Š,T,V,Z,Ž, Lipovník, Rožňava - L, Bc. Piljanová Janka 213 1 058/2440328 janka.piljanova@upsvr.gov.sk
Bôrka, Rožňava - D,Ď,DZ Alexander Szajko 214 1 058/2440315 alexander.szajko@upsvr.gov.sk
Slavoška, Markuška, Rožňava - G Ján Sklenár 214 1 058/2440315 jan.sklenar@upsvr.gov.sk
Silická Jablonica, Rožňava - K Bc. Tibor Pál 215 1 058/2440326 tibor.pal@upsvr.gov.sk
Štítnik, Rožňava - C Štefan Balog 215 1 058/2440327 stefan.balog@upsvr.gov.sk
Rudná, Rožňava - A,Á,F,P Ivan Hudák 217 1 058/2440322 ivan.hudak@upsvr.gov.sk
Gemerská Poloma, Rožňava - I Mgr. Kónya Zoltál 217 1 058/2440322 zoltan.konya@upsvr.gov.sk
Slavošovce - A,B,C,D,Ď,E,F,L,M,N,O,P, Rozložná, Rožňava - H,CH,U Kristína Danková 218 1 058/2440317 kristina.dankova@upsvr.gov.sk
Slavošovce - G,H,I,J,K, Pača, Rožňava - Č,N Mgr. Almášiová Zuzana 218 1 058/2440317 zuzana.almasiova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo Mgr. Ivana Kuchárová 219 1 058/2440320 ivana.kucharova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Stratená, Henckovce, Dobšiná - A,Á,E,É,F,G,I,J,U,V,W, Nižná Slaná - D,O,P,R,Ř,S,Š,T,V Bc. Margaréta Kosková 909 1 058/2443522 margareta.koskova@upsvr.gov.sk
Gočovo, Dobšiná - K, Nižná Slaná B,Z,N Hlaváčová Mária 913 058/2443525 maria.hlavacova@upsvr.gov.sk
Rejdová, Dobšiná - P,R,S,Š,T,Ť, Nižná Slaná Č,M Bc. František Korfanta 913 058/2443526 frantisek.korfanta@upsvr.gov.sk
Vlachovo, Kobeliarovo, Dobšiná - B,C,Č,D,Ď, Nižná Slaná - G,H Ing. Jana Molčanová 914 058/2443326 jana.molcanova@upsvr.gov.sk
Dedinky, Vyšná Slaná, Dobšiná - H,L,Ľ,M,N,O,Ó, Nižná Slaná - A,J,K,L,Ž Ing. Mária Ďurajová 914 058/2443326 maria.durajova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Kunová Teplica, Gemerská Panica, Plešivec - L, Kovácsová Enikő 801 1 058/2442327 eniko.kovacsova@upsvr.gov.sk
Gemerská Hôrka, Vidová, Silická Brezová, Plešivec - B, Ing. Ivana Petrovská 801 1 058/2442327 ivana.petrovska@upsvr.gov.sk
Slavec, Silica, Dl.Ves, Kečovo, Plešivec - A,C,Č,D,E,F,I,G,H,CH,J,K Mgr. Renáta Krajcová 802 1 058/2442328 renata.krajcova@upsvr.gov.sk
Ardovo, Bohuňovo, Meliata, Pašková, Plešivec - M-Ž Mikuláš Cmorík 803 1 058/2442523 mikulas.cmorik@upsvr.gov.sk
Bretka, Čoltovo Mgr.Szaniszlóová Valéria 803 1 058/2442523 valeria.szaniszloova@upsvr.gov.sk
Agenti voľný pracovných miest
Sieťový agent Mgr. Potočná Mária 601 2 058/2440410 0917882289 maria.potocna@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Forgáčová Viera 601 2 058/2440303 0917882289 viera.forgacova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Bischof Gabriel 601 2 058/2440410 0917882289 gabriel.bischof@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Ing. Biliková Gabriela 405 3 058/2440131 gabriela.bilikova@upsvr.gov.sk
Ing. Mitríková Kamila 405 3 058/2440130 kamila.mitrikova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oroszová Judita, JUDr. 308 2 058/2440115 Judita.Oroszova@upsvr.gov.sk
Šmelková Soňa, Mgr. 602 2 058/2440312 Sona.Smelkova@upsvr.gov.sk
Bányaszová Andrea, Ing. 602 2 058/2440312 Andrea.Banyaszova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálych dávok

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bc. Vlasta Ujházyová 608 2 058/2440510 vlasta.ujhazyova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ko Ing. Miroslav Mészner 504 1 058/2440516 miroslav.meszner@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - De - Dž, Ď, Sa - Sv , HN - O,Q ,ŠSD Do - Dž Darina Gáspárová 503 1 058/2440517 darina.gasparova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Č, J, Z, HN,NV Pa-Pl, ŠSD Pi Ing. Miroslav Milata 507/A 1 058/2440110 miroslav.milata@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - T Ing. Daniela Potočná 509 1 058/2440519 daniela.potocna@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - C, CS, Cz, Kr - Kv okrem Kuč.,ŠSD Pa Mgr. Valerie Huťanová 509 1 058/2440519 valerie.hutanova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - H Bc. Lenka Wágnerová 510 1 058/2440512 lenka.wagnerova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ga - GL, U Bc. Gunárová Jana 510 1 058/2440512 jana.gunarova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - R Mgr. Patrik Lököš 502 1 058/2440515 patrik.lokos @upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD -I, Go - Gy Mgr.Enikő Čefová 502 1 058/2440514 eniko.cefova@upsvr.gov.sk
Dožiadania pre právnické osoby, Humanitárna pomoc Marcela Petrová 502 1 058/2440515 marcela.petrova@upsvr.gov.sk
HN,NVaŠSD - A, V, Kuč. Mgr. Andrea Mišanková 505 1 058/2440525 andrea.misankova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Da, N, Sz, ŠSD - Da - Dl Helena Ligártová 503 1 058/2440517 helena.ligartova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - F, Ž Ing. Judita Lüköová 511 1 058/2440524 judita.lukoova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - L, W ŠSD - O,Q Ing. Iveta Jancová 505 1 058/2440525 iveta.jancova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ch, KA - Kn Mária Prívozníková 508 1 058/2440528 maria.privoznikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ba - Bo Mgr. Henrieta Horváthovej 506 1 058/2440554 henrieta.horvathova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - E, Ma - Me, koordinácia rodinných dávok EU – vyplňovanie E formulárov a Sedov Mgr. Hladíková Eva 506 1 058/2440555 eva.hladikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Mi - Mu, Š Mgr. Zuzana Pastrnáková 511 1 058/2440556 zuzana.pastrnakova2@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Bolddyová - By, Po - Pu Mgr. Karin Bakošová 506 1 058/2440550 karin.bakosova@upsvr.gov.sk
Mgr. Gecelovská Anna 504 1 058/2440518 anna.gecelovska@upsvr.gov.sk
šafárikova 71, Rožňava
Terénni sociálni pracovníci Mgr. Ambružová Martina, Mgr. Fejes Eszter, Bc. Tomková Diana 23 3 058/2440527
Terénni sociálni pracovníci Bc. Červenáková Dominika, Mgr. Manková Zuzana, Mgr. Gecelovská Anna 20 3 058/2440526

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Šafárikova 71, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Mgr. Dlhošová Zora 602/B 2 058/2440290 zora.dlhosova@upsvr.gov.sk
poradenstvo PhDr. Balogová Janka 25 3 058/2440292 janka.balogova@upsvr.gov.sk
poradenstvo PhDr. Čipková Emília 24 3 058/2440291 emilia.cipkova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Ing. Štefániková Iveta 608 2 058/2440293 iveta.stefanikova@upsvr.gov.sk
vzdelávanie Mgr. Nemčková Alica 608 2 058/2440293 alica.nemckova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Spišáková Viola 29 3 058/2440294 viola.spisakova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Buday Patrik 28 3 058/2440295 patrik.buday@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Sedláková Tímea 29 3 058/2440294 timea.sedlakova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Macejková Lucia 27 3 058/2440296 lucia.macejkova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Rákaiová Monika 27 3 058/2440296 monika.rakaiova@upsvr.gov.sk
projekt Ing. Marcišová Ivana 26 3 058/2440297 ivana.marcisova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. PhD. Belánová Jana 26 3 058/2440297 jana.belanova@upsvr.gov.sk
projekt Mgr. Martina Oroszová 24 3 058/2440291 Martina.Oroszova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Šafárikova 112, Rožňava, Prvý kontakt: 058/2440646
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuchtová Mária, Mgr. 102 prízemie 058/2440670 maria.kuchtova@upsvr.gov.sk
kancelária pre príjem žiadostí 105 prízemie 058/2440646
posudková činnosť - O, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Y Violová Janette, Bc. 104 prízemie 058/2440673 janette.violova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - A, D, Ď, G, J, P, Z, Ž Daubnerová Jana, Mgr. 104 prízemie 058/2440671 jana.daubnerova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - H, CH, I, K, L, N Lesková Ľubica, Mgr. 104 prízemie 058/2440673 lubica.leskova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - B, C, Č, E, F, M Rochfalušiová Lenka, Mgr. 104 prízemie 058/2440671 lenka.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - D, G, P Vargová Klára, Mgr. 501 1 058/2440643 klara.vargova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - B, F, M Turenská Adriana, Mgr. 501 1 058/2440643 adriana.turenska@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - R, S, T Ichnatoliová Zuzana, Mgr. 501 1 058/2440641 zuzana.ichnatoliova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - I, J, K, L Selčanová Monika 501 1 058/2440641 monika.selcanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, C, E, H, CH, N, O, U, V, Z Bakošová Anna, Mgr. 203 1 058/2440640 anna.bakosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Bicáková Waskeyová Ľudmila, Ing. 203 1 058/2440640 ludmila.bicakovawaskeyova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Plešivec Tothová Silvia 805 1 058/2442645 silvia.tothova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Dobšiná Vlčeková Miriam, Ing. 911 1 058/2443644 miriam.vlcekova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Ivanová Ivana, MUDr.
posudkový lekár Kopecký Petr, MUDr.PhD.
posudkový lekár Stripaj Milan, Mudr.
terénny sociálny pracovník Gembická Erika, Mgr. 502 1 058/2440514 erika.gembicka@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Šmihula Dávid, Mgr. 21 3 058/2440513 david.smihula@upsvr.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Elexová Helena, Ing. 403 3 058/2440 210 helena.elexova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 50, 50k, 54 - Cesta na trh práce aktivita 1, aktivita 2, Šanca na zamestnanie, Cesta z kruhu nezamestnanosti Kasperová Eva, Mgr. 411 3 058/2440 454 eva.kasperova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 51a Polgáryová Andrea, Mgr. 411 3 058/2440 404 andrea.polgaryova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 55, 56, 56a, 57, 59, 60 Kolláriková Júlia, Mgr. 413 3 058/2440 301 julia.kollarikova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 55, 56, 56a, 57, 59, 60 Tašková Bianka, Ing. 413 3 058/2440 450 bianka.taskova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 52, 52a 50j Čiefová Roberta 409 3 058/2440 405 roberta.ciefova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 52, 52a, 50j Tomášik Stanislav 409 3 058/2440 401 stanislav.tomasik@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 50j, 54 - Cesta na trh práce aktivita 3, VOZ Uhrinová Mária, Mgr. 409 3 058/2440 401 maria.uhrinova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 49, 54 samozamestnanie, 53, 53a a 54 na dochádzku za prácou a mobilitu Blašková Mária, Ing. 408 3 058/2440 234 maria.blaskova2@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana § 54 NP príspevok aktívnym UoZ NP Reštart pre mladých, NP Reštart pre DNO Lőrincová Jana, MVDr. 408 3 058/2440 406 jana.lorincova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 32, 51, 52a, 54 - Umiestňovanie DlNe, Zamestnanecká prax v PSA Groupe Trnava, Reštart pre DNO - zapracovanie Ďurská Ľubica, Ing. 410 3 058/2440 459 lubica.durska@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 51 abolventská prax, § 54 Praxou k zamestnaniu Kerekešová Eva, Mgr. 410 3 058/2440 411 eva.kerekesova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 54 - Šanca pre mladých, Chceme byť aktívni na TP (50+) Marcišová Veronika, Bc. 410 3 058/2440 450 veronika.marcisova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP Cesta z kruhu, Cesta na trh práce - aktivita 1 a 2, Reštart príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných, Príspevok na star. o dieťa, Vzdelávanie UoZ, personálne výdavky NP Efektivita, DEI Illyésová Vlasta, Ing. 407 3 058/2440 232 vlasta.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP Reštart pre mladých, Úspešne na trhu práce, Praxou k zamestnaniu, Absolventská prax štartuje zamestnanie, PIP, personálne výdavky - Reštart pre mladých, Ochrana detí pred násilím Illyésová Dana, Ing. 407 3 058/2440 232 dana.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP PZVAOTP, PZVAOTP-2, PZVAOTP-3, VAOTP pre MuOZ, Umiestňovanie DlNe na TP, Cesta na trh práce aktivita 4 a 5, personálne výdavky - Cesta na trh práce Gáspárová Orsolya, Bc. 407 3 058/2440 231 orsolya.gasparova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP Podpora zamestnávania ZP, Šanca na zamestnanie, Chceme byť aktívni 50+, Cesta na trh práce aktivita 3 a 6 príspevky, NP Vzdelávanie mladých, Šanca pre mladých, personálne výdavky - NP PIP, NP Vzdelávanie MUoZ Ing. Alexandra Sedláková 407 3 058/2440 400 alexandra.sedlakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ul. Ernesta Rótha č. 49, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, pest. starostlivosť, osvojenie, poručníctvo Mgr. Madáčová Lívia 715 1 058/2441600 livia.madacova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Cangárová Alžbeta 714 1 058/2441602 alzbeta.cangaraova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Skupeňová Lucia 714 1 058/2441602 lucia.skupenova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Mlynárová Zuzana 708 príz. 058/2441601 zuzana.mlynarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Karkošová Karina 710 príz. 058/2441606 karin.karkosova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Ciberajová Eleonora 711 príz. 058/2441603 eleonora.ciberajova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Rusňák Maroš 711 príz. 058/2441608 maros.rusnak@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Ulman Zsolt 711 príz. 058/2441603 zsolt.ulman@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Mgr. Szarka Peter 708 príz. 058/2441601 peter.szarka@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť Mgr. Kavečankyová Jana 710 príz. 058/2441606 jana.kavecankyova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých, náhr. os. starostlivosť Mgr. Riglerová Nikoleta 719 príz. 058/2441605 nikoleta.riglerova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela plnoletých, náhr. os. starostlivosť Bc. Šoltésová Andrea 719 príz. 058/2441605 andrea.soltesova@upsvr.gov.sk
Šafárikova č. 71 Rožňava
zamestnanec Národného projektu Mgr. Fülöpová Mária 22 3 058/2440607 maria.fulopova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Rišpánová Pažitková Eva 22 3 058/2440607 eva.rispanovapazitkova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Šimonová Aneta 22 3 058/2440607 aneta.simonova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Zápotocká Juhásová Viera 22 3 058/2440607 viera.zapotockajuhasova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Lakatoš Miroslav 31 3 058/2440604 miroslav.lakatos@upsvr.gov.sk
Šafárikova č. 22 Rožňava
zamestnanec Národného projektu Mgr. Butkovičová Petra 2.22 1 0915724517 petra.butkovicova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Olochová Jarmila 2.22 1 0915283345 jarmila.olochova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Lada Matej 2.21 1 0915722779 matej.lada@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Siman Peter 2.21 1 0915722267 peter.siman@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Mgr. Terrai Michal 414 3 058/2440700, 0905/706753 michal.terrai@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor Ing. Gonos Ján 414 3 0905706751 jan.gonos@upsvr.gov.sk
Administrátor AC Bacso Ján 414 3 0908978651 jan.bacso@upsvr.gov.sk
"Občianske združenia, organizácie Rožňava, zastupovanie v RV § 10 Hlaváč Peter 414 3 0908978644 peter.hlavac@upsvr.gov.sk
úlohy v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov Jobbáďová Jaroslava 414 3 058/2440702, 0905942822 jaroslava.jobbadova@upsvr.gov.sk
úlohy v zmysle § 52 Ďuránová Viera 414 3 058/2440702 0905942810 viera.duranova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Brzotín, Kružná, Slavec, Bôrka, Silica Čefo Zoltán 414 3 0905942799 zoltan.cefo@upsvr.gov.sk
Kooridántor: Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Ochtiná, Roštár, Hanková, Brdárka Prokšely Štefan 414 3 0905942378 stefan.proksely@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Jablonov nad Turňou, Hrhov, Hrušov, Silická Jablonica, Drnava Iván Gabriel 414 3 0908978647 gabriel.ivan@upsvr.gov.sk
úlohy v zmysle § 10, § 12, § 52 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov Ing. Hlaváčová Ďurančíková Michaela 414 3 058/2440702, 0908978648 michaela.durancikovahlavacova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Krásnohorské Podhradie, Pača, Kováčová, Lúčka Hronec Ondrej 414 3 0905942820 ondrej.hronec@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Jovice, Lipovník, Kr. Dlhá Lúka, Rakovnica, Rudná Bc. Gonos Ján 414 3 0908978646 jan.gonos2@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Honce, Štítnik, Gočaltovo, Rozložná, Koceľovce, Petrovo, Markuška, Slavoška, Rožňavské Bystré Ďurský Marek 414 3 0905706752 marek.dursky@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Gemerská Poloma, Betliar, Čučma Skalošová Zuzana 414 3 0908978649 zuzana.skalosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava - časť Rožňava Baňa, Nadabula Kerekeš Alexander 414 3 0907909341 alexander.kerekes@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava Karalo Maroš 414 3 0905942829 maros.karalo@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Koordinátor Dobšiná Oravcová Mária 910 1 0908978643 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Stratená, Dedinky, Rejdová, Vyšná Slaná, Dobšiná, Vlachovo Grančák Branislav 910 1 0905942811 branislav.grancak@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Nižná Slaná, Kobeliarovo, Henckovce, Gočovo Spišáková Jana 910 1 0905942848 jana.spisakova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Koordinátor: Plešivec, Čoltovo, Bohúňovo, Bretka, Gemerská Panica Bc. Cmoriková Andrea 801 1 0905942837 andrea.koroncziova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Gemerská Hôrka, Ardovo, Kečovo, Silická Brezová, Dlhá Ves, Pašková, Kunova Teplica Bukovics Július 801 1 0905942841 julius.bukovics@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Kováčová Viera 310 2 058/2440170 viera.kovacova@upsvr.gov.sk
Štátna pokladnica - úhrady, dodávatelia, projekty Ing. Zakhar Peter 311 2 058/2440171 peter.zakhar@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, projekty,registratúra Molnárová Mária 106 priz. 058/2440193 maria.molnarova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, projekty, MSc. Bartóková Katarína 311 2 058/2440181 katarina.bartokova@upsvr.gov.sk
Pokladňa Lukáčová Mária 311 2 058/2440173 maria.lukacova3@upsvr.gov.sk
Správa budovy, skladové hospodárstvo Šturmann Bartolomej 314 2 085/2440191 bartolomej.sturmann@upsvr.gov.sk
Správa majetku Forgáč Ivan 314 2 058/2440192 ivan.forgac@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, autoprevádzka Hroncová Viera 309 2 058/2440116 viera.hroncova@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Mgr. Simon Csaba 309 2 058/2440116 csaba.simon@upsvr.gov.sk
Korenšpodencia úradu,podateľňa Bc. Gallová Lucia 103 0 058/2440999 lucia.gallova@upsvr.gov.sk
Vodič Kovács Ondrej 103 0 058/2440999 ondrej.kovacs@upsvr.gov.sk
späť