Kontakty

Kancelária riaditeľa

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava Sekretariát: 058/2440101 rv@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľ Mgr. Rogovský Martin 307 2 058/2440101 Martin.Rogovsky@upsvr.gov.sk
Sekretariát Mgr. Piljanová Erika 306 2 058/2440101 Erika.Piljanova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Martinková Ingrid 512 2 058/2440500 Ingrid.Martinkova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti PhDr. Takáčová Tímea 316 2 058/2440300 Timea.Takacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Šafárikova 112, 04801 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bodzášová Eva, Mgr. 206 1 058/2440311 0915981289 eva.bodzasova@upsvr.gov.sk
Recepcia, Príspevok na pohreb Monika Zatrochová príz. 058/2440250 monika.zatrochova@upsvr.gov.sk
Recepcia, Príspevok na pohreb Ing. Lipták Gabriel príz. 058/2440250 gabriel.liptak@upsvr.gov.sk
Evidencia ZoZ, Evidencia nových UoZ, Skupinové poradenstvo Mgr. Janka Mlynárová 205 1 058/2440324 jana.mlynarova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ - Dobšiná, Plešivec Mgr. Almášiová Zuzana 205 1 058/2440323 zuzana.almasiova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - E,F,G,H, Krásnohorská Dlhá Lúka - I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž Ing. Sentpéteryová Iveta 208 1 058/2440321 0918698485 iveta.sentpeteryova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - D,I,J,K,O,P,R, Rožňava - W,Y,Z,Ž Krh. Dlhá Lúka - A,B,C,Č,D,E,F,G,H Ing. Ján Hlaváč 208 1 058/2440321 jan.hlavac@upsvr.gov.sk
Ochtiná A-J, Brdárka, Brzotín - A,B,C,Č, Petrovo, Hanková, Rožňava - E,M,V Spišáková Jana 209 1 058/2440325 jana.spisakova@upsvr.gov.sk
Brzotín - G, Lúčka, Kružná, Krh. Podhradie - Z ,Ochtiná K-Z, Slavošovce - S,Š,V,Z,Ž Ing. Molčanová Patrícia 209 1 058/2440325 patricia.molcanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - M,N,O,R,S,Š Rožňava - L, Rakovnica, Rochovce Bc. Piljanová Janka 210 1 058/2440328 janka.piljanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - P,T,U,V,Z,Ž Rožňava -I,S, Honce, Koceľovce Mgr. Praznovská Daniela 210 1 058/2440328 daniela.praznovska@upsvr.gov.sk
Gemerská Poloma, Brzotín - D,Ď,E,F, Hrušov - S,Š,T,U,V,Z,Ž Mgr. Linda Chlebová 211 1 058/2440319 linda.chlebova@upsvr.gov.sk
Rožňavské Bystré, Hrušov - A,B,C,Č,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,R Rožňava - O,Ő,Ö,R, Mgr. Blašková Monika 211 1 058/2440319 monika.blaskova@upsvr.gov.sk
Betliar, Čučma, Gočaltovo, Kováčová, Rožňava - J,Š Štefan Olexa 212 1 058/2440318 stefan.olexa@upsvr.gov.sk
Čierna Lehota, Brzotín- K, Krh. Podhradie - Ž, Sil.Jablonica, Slavoška Hroncová Frederika 212 1 058/2440318 frederika.hroncova@upsvr.gov.sk
Rožňava - B, Roštár, Mgr. Kuchtová Alena 213 1 058/2440314 alena.kuchtova@upsvr.gov.sk
Hrhov, Jablonov n/T., Rožňava - T Valéria Balcová 213 1 058/2440314 valeria.balcova@upsvr.gov.sk
Bôrka - K,L,M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž Pača, Markuška Alexander Szajko 214 1 058/2440315 alexander.szajko@upsvr.gov.sk
Bôrka - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J, Brzotín - H,I,J,L, Rožňava - G Ján Sklenár 214 1 058/2440315 jan.sklenar@upsvr.gov.sk
Lipovník, Rožňava - K PhDr. Štoberová Zuzana 215 1 058/2440326 zuzana.stoberova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - L,M,N, Štítnik, Rožňava - C Štefan Balog 215 1 058/2440327 stefan.balog@upsvr.gov.sk
Rudná, Rožňava - A,Á,F,P, Ivan Hudák 217 1 058/2440322 ivan.hudak@upsvr.gov.sk
Drnava, Jovice, Krh. Podhradie - S,Š,T,U,V , Slavošovce -T Mgr. Kónya Zoltán 217 1 058/2440322 zoltan.konya@upsvr.gov.sk
Slavošovce - A,B,C,D,Ď,E,F,L,M,N,O,P, Rozložná, Rožňava - H,CH,U, Krh. Podhradie - A,B Kristína Danková 218 1 058/2440317 kristina.dankova@upsvr.gov.sk
Slavošovce - G,H,CH,I,J,K,R,U, Rožňava - Č,D,Ď,DZ,N, Krh. Podhradie - C,Č Bc. Mikolajová Inez 218 1 058/2440317 inez.mikolajova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo Mgr. Ivana Kuchárová 219 1 058/2440320 ivana.kucharova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Gočovo, Kobeliarovo, Dobšiná - A,Á,D,Ď,E,F,G,I,J,U,V,W, Nižná Slaná M,N Hlaváčová Mária 913 1 058/2443325 maria.hlavacova@upsvr.gov.sk
Rejdová, Dobšiná - P,R,S,Š,T,Ť, Z Bc. František Korfanta 913 1 058/2443325 frantisek.korfanta@upsvr.gov.sk
Stratená, Henckovce, Dobšiná - K, Mgr. Manková Natália 909 1 058/2443522 natalia.mankova@upsvr.gov.sk
Dedinky, Vyšná Slaná, Dobšiná - H,CH,L,Ľ,M,N,O,Ó,Ž Nižná Slaná - A,B,I,J,K,L,Z,Ž Ing. Mária Ďurajová 912 1 058/2443523 maria.durajova@upsvr.gov.sk
Vlachovo, Dobšiná - B,C,Č, Nižná Slaná - C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,O,P,R,Ř,S,Š,T,V,W,U Ing. Jana Molčanová 914 1 058/2443326 jana.molcanova2@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Kunová Teplica, Gemerská Panica, Silická Brezová, Plešivec - L, Mgr. Szaniszlóová Valéria 801 1 058/2442327 valeria.szaniszloova@upsvr.gov.sk
Gemerská Hôrka, Kečovo, Meliata, Plešivec - B, Mgr. Pál Tibor 801 1 058/2442327 tibor.pal@upsvr.gov.sk
Slavec, Silica, Vidová, Dlhá Ves, Plešivec - A,C,Č,D,E,I,G,H,CH,J, Mgr. Renáta Krajcová 802 1 058/2442328 renata.krajcova@upsvr.gov.sk
Ardovo, Pašková, Plešivec - M-Ž Mikuláš Cmorík 803 1 058/2442523 mikulas.cmorik@upsvr.gov.sk
Bretka, Čoltovo, Bohúňovo, Plešivec - F,K Simanová Radka 803 1 058/2442523 radka.simanova@upsvr.gov.sk
Agenti voľný pracovných miest
Sieťový agent Mgr. Potočná Mária 601 2 058/2440410 0917882289 maria.potocna@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Forgáčová Viera 601 2 058/2440303 0917882289 viera.forgacova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Bischof Gabriel 601 2 058/2440410 0917882289 gabriel.bischof@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Ing. Biliková Gabriela 405 3 058/2440131 gabriela.bilikova@upsvr.gov.sk
Ing. Mitríková Kamila 405 3 058/2440130 kamila.mitrikova@upsvr.gov.sk
Ivan Hudák 405 3 058/2440131 ivan.hudak@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Šmelková Soňa, Mgr. 602 2 058/2440312 Sona.Smelkova@upsvr.gov.sk
Bányaszová Andrea, Ing. 602 2 058/2440312 Andrea.Banyaszova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálych dávok

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Dožiadania pre právnické osoby, Humanitárna pomoc Marcela Petrová 502 1 058/2440515 marcela.petrova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - R Mgr. Patrik Lököš 502 1 058/2440515 patrik.lokos @upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD -I, Go - Gy Mgr.Enikő Čefová 502 1 058/2440514 eniko.cefova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - H Bc. Janette Violová 502 2 058/2440514 janette.violova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD- F, Ž Ing. Judita Lüköová 503 1 058/2440524 judita.lukoova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ko Ing. Miroslav Mészner 504 1 058/2440516 miroslav.meszner@upsvr.gov.sk
Dotácia na stravu, dotácia na výkon os. príjemcu, dotácia na školské pomôcky, SOS dotácie Mgr. Gecelovská Anna 504 1 058/2440518 anna.gecelovska@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - L, W ŠSD - O,Q Ing. Iveta Jancová 505 1 058/2440525 iveta.jancova@upsvr.gov.sk
HN,NVaŠSD - A, V, Kuč., HN,NV - Mako, Maková Mgr. Andrea Mišanková 505 1 058/2440525 andrea.misankova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - De - Dž, Ď, Sa - Sv , HN - O,Q ,ŠSD Do - Dž Darina Gáspárová 506 1 058/2440517 darina.gasparova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - E, ŠSD - Ma - Me, koordinácia rodinných dávok EU – vyplňovanie E formulárov a Sedov Mgr. Hladíková Eva 506 1 058/2440555 eva.hladikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Mi - Mu, Š Mgr. Zuzana Pastrnáková 506 1 058/2440556 zuzana.pastrnakova2@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ch, KA - Kn Prívozníková Mária 507/B 1 058/2440528 maria.privoznikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Č, J, Z, HN,NV Pa-Pl, ŠSD Pi Ing. Miroslav Milata 507/A 1 058/2440110 miroslav.milata@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - T Ing. Daniela Potočná 509 1 058/2440519 daniela.potocna@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - C, CS, Cz, Kr - Kv okrem Kuč.,ŠSD Pa Mgr. Valerie Huťanová 509 1 058/2440519 valerie.hutanova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ga – GL, U, Ü ŠSD - Pe Mgr. Milková Marcela 510 1 058/2440512 marcela.milkova@upsvr.gov.sk
SOS dotácie Mgr. Jaroslava Zagibová 510 1 058/2440512 jaroslava.zagibova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Boldiová - By, Po- Pu, HN,NV - Ma – Me okrem Mako,Maková ŠSD - PL Mgr. Karin Bakošová 511 1 058/2440550 karin.bakosova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ba - Boldi Mgr. Lukáčová Martina 511 1 058/2440554 Martina.Lukacova2@upsvr.gov.sk
Ing. Lucia Hlaváčová 503 1 058/2440524 lucia.hlavacova@upsvr.gov.sk
šafárikova 71, Rožňava
Terénni sociálni pracovníci Mgr. Angelika Ambrúžová Mgr. Eszter Fejes Mgr. Györgyi Šikúrová 23 3 058/2440527
Terénni sociálni pracovníci Bc. Branislav Olexa Mgr. Hajdu Milena Mgr. Beáta Šlosárová 20 3 058/2440526

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Šafárikova 71, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia- poradenstvo ,§46 PhDr. Balogová Janka 25 3 058/2440292 janka.balogova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo, §46, PnP PhDr. Čipková Emília 24 3 058/2440291 emilia.cipkova@upsvr.gov.sk
Projekt cielené vzdelávanie ZoZ Mgr. Martina Demčáková 24 3 058/2440291 martina.demcakova@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Mgr. Buday Patrik 28 3 058/2440295 patrik.buday@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Mgr. PhD. Belánová Jana 26 3 058/2440297 jana.belanova2@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Ing. Puškáš Igor 29 3 058/2440294 igor.puskas@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Ing. Pálová Monika 27 3 058/2440296 monika.palova@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Mgr. Rákaiová Monika 27 3 058/2440296 monika.rakaiova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ-2, §46 Mgr. Nemčková Alica 30 3 058/2440298 alica.nemckova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ -2 Hrenčuk Dalibor 30 2 058/2440296 Dalibor.Hrencuk@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ-2, §46 Ing. Štefániková Iveta 609 2 058/2440293 iveta.stefanikova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ -2 Filiczká Henrieta 609 2 058/2440293 Henrieta.Filiczka@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Šafárikova 112, Rožňava, Prvý kontakt: 058/2440646
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuchtová Mária, Mgr. 102 prízemie 058/2440670 maria.kuchtova@upsvr.gov.sk
kancelária pre príjem žiadostí 105 prízemie 058/2440646
posudková činnosť - O, Q, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Y Rochfalušiová Michaela, Mgr. 104 prízemie 058/2440673 michaela.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - A, D, Ď, G, J, P, Z, Ž Daubnerová Jana, Mgr. 104 prízemie 058/2440671 jana.daubnerova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - H, CH, I, K, L, Ľ, N, Ň Hricková, Zuzana Mgr. 104 prízemie 058/2440673 zuzana.hrickova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - B, C, Č, E, F, M Rochfalušiová Lenka, Mgr. 104 prízemie 058/2440673 lenka.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - D, G, P Vargová Klára, Mgr. 501 1 058/2440643 klara.vargova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - S, Sz, Š Ichnatoliová Zuzana, Mgr. 203 1 058/2440640 zuzana.ichnatoliova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - J, K, L Selčanová Monika 501 1 058/2440641 monika.selcanova@upsvr.gov.sk
úkony všeobecných lekárov Bakošová Anna, Mgr. 203 1 058/2440640 anna.bakosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - E, F, I, R, T, Z, Ž Štoberová Zuzana, PhDr. 501 1 058/2440641 zuzana.stoberova@uspvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - B, M, U Ulmanová Noémi, Mgr. 501 1 058/2440643 noemi.ulmanova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Plešivec Tothová Silvia 805 1 058/2442645 silvia.tothova2@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Dobšiná Bc. Margaréta Kosková 909 1 058/2443644 margareta.koskova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Ivanová Ivana, MUDr.
posudkový lekár Jenčová Veronika, MUDr.
posudkový lekár Tóthová Henrieta, MUDr.
terénny sociálny pracovník Burčíková Štefánia, Bc. 602 B 2 stefania.burcikova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Červenáková Dominika, Bc. 602 B 2 dominika.cervenakova@upsv.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Elexová Helena, Ing. 403 3 058/2440 210 helena.elexova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov chránené dielne a chránené pracoviská (§§ 55, 56, 56a, 57, 59, 60) a sociálne podniky (§§ 53f, 53g), Prvá pomoc Kolláriková Júlia, Mgr. 413 3 058/2440 301 julia.kollarikova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov chránené dielne a chránené pracoviská (§§ 55, 56, 56a, 57, 59, 60) a sociálne podniky (§§ 53f, 53g), investičná pomoc sociálnym podnikom, Prvá pomoc Tašková Bianka, Ing. 413 3 058/2440 450 bianka.taskova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana a zamestnávateľov - pracovný asistent v CHD, CHP (§ 59), NP Podpora poľnohospodárov, linka pomoci NP Prvá pomoc + Genči Dominika, Ing. 413 3 058/2440 290 dominika.genci@upsvr.gov.sk
projekt Prvá pomoc Malatinská Zuzana, Ing. 411 3 058/2440 454 zuzana.malatinska@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 50, § 54 - Cesta na trh práce 2 - opatrenie 1, Cesta na trh práce -3 aktivita 1, Popdora udržania zamestnanosti v MŠ a ZUŠ, Prvá pomoc Marcišová Veronika, Bc. 411 3 058/2440 404 veronika.marcisova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana a zamestnávateľov -nástroje pre mladých UoZ - §§ 51 abolventská prax, § 54 Praxou k zamestnaniu 2, Prvá pomoc Kerekešová Eva, Mgr. 410 3 058/2440 411 eva.kerekesova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana - príspevok na cestovné na výberové konanie (§32), NP Reštart pre mladých 2, Prvá pomoc Ďurská Ľubica, Ing. 410 3 058/2440 459 lubica.durska@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana a zamestnávateľov § 51a, § 54 - Chceme byť aktívni na TP (50+), Reštart pre mladých 2, Prvá pomoc Polgáryová Andrea, Mgr. 410 3 058/2440 459 andrea.polgaryova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu (§ 52, 52a, 50j a 54), Prvá pomoc Čiefová Roberta 409 3 058/2440 405 roberta.ciefova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu (§ 52, 52a, 50j a 54), Prvá pomoc Tomášik Stanislav 409 3 058/2440 401 stanislav.tomasik@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 50j, § 54 - Cesta na trh práce 2 - opatrenie 2, Pracuj v školskej kuchyni, Pracuj, zmeň svoj život - opatrenie 2, Prvá pomoc Lucia Bartóková, Ing. 409 3 058/2440 401 lucia.bartokova2@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana na samozamestnanie (§§ 49, 54, 57) na dochádzku za prácou, mobilitu a presťahovanie za prácou (§§ 53, 53a, 53c a 54), Prvá pomoc Blašková Mária, Ing. 316 3 058/2440 234 maria.blaskova2@upsvr.gov.sk
projekt Prvá pomoc Džimová Janka 408 3 058/2440 406 janka.dzimova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana na dochádzku za prácou ( §§ 53 a 54 ) Ďuránová Viera 408 3 058/2440 406 viera.duranova@upsvr.gov.sk
referát ESF - Cesta na trh práce - aktivita 1 a 2, Cesta na trh práce 2 - opatrenie 1, Cesta na trh práce 3 - opatrenie 1, Reštart príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných, Príspevok na star. o dieťa, Vzdelávanie UoZ 2, Podpora intergračných podnikov, Investičná pomoc sociálnym podnikom; personálne výdavky NP Efektivita, DEI Illyésová Vlasta, Ing. 407 3 058/2440 232 vlasta.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP Reštart pre mladých 2, Úspešne na trhu práce, Praxou k zamestnaniu 2, Absolventská prax štartuje zamestnanie, Cesta na trh práce 2 - opatrenie 2, Cesta na trh práce 3- opatrenie 2; personálne výdavky - Ochrana detí pred násilím, Cesta na trh práce 2, Výbor pre otázky zamestnanosti Illyésová Dana, Ing. 407 3 058/2440 232 dana.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP PZVAOTP-2, PZVAOTP-3, PZVAOTP-4, Cesta na trh práce aktivita 4 a 5, Cesta na trh práce 2 - opatrenie 3, personálne výdavky - Cesta na trh práce, Vzdelávanie UoZ-2, Pracuj, zmeň svoj život Buliková Monika, Ing. 407 3 058/2440 231 monika.bulikova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP Podpora zamestnávania ZP-2, Podpora zamestnávania ZP-3, Podpora zamestnávania ZP-4, Chceme byť aktívni 50+, Cesta na trh práce aktivita 3 a 6 príspevky, NP PIP, NP Vzdelávanie MUoZ 2, Zosúladenie rodinného a prac. života, Podpora udržania zamestnanosti v MŠ, personálne výdavky - NP PIP Ing. Alexandra Sedláková 407 3 058/2440 400 alexandra.sedlakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ul. Ernesta Rótha č. 49, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, pest. starostlivosť, osvojenie, poručníctvo Mgr. Madáčová Lívia 715 1 058/2441600 livia.madacova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Cangárová Alžbeta 710 príz. 058/2441602 alzbeta.cangaraova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Skupeňová Lucia 710 príz. 058/2441602 lucia.skupenova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť ohrozené rodiny Mgr. Mlynárová Zuzana 714 1 058/2441601 zuzana.mlynarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Karkošová Karina 710 príz. 058/2441606 karin.karkosova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Ciberajová Eleonora 711 príz. 058/2441603 eleonora.ciberajova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Rusňák Maroš 711 príz. 058/2441608 maros.rusnak@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí, sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb Mgr. Ulman Zsolt 711 príz. 058/2441608 zsolt.ulman@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Szarka Peter 714 1 058/2441601 peter.szarka@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Kavečankyová Jana 714 1 058/2441606 jana.kavecankyova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Riglerová Nikoleta 719 príz. 058/2441605 nikoleta.riglerova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Bc. Šoltésová Andrea 719 príz. 058/2441605 andrea.soltesova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Diana Fazekas 711 príz. 058/2441606 diana.fazekas@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Jana Knišková 714 1 058/2441601 jana.kniškova@upsvr.gov.sk
Šafárikova č. 71 Rožňava
zamestnanec Národného projektu Mgr. Šimonová Aneta 22 3 058/2440607 aneta.simonova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Zápotocká Juhásová Viera 22 3 058/2440607 viera.zapotockajuhasova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Stanislava Hedmegová 31 3 058/2440604 Stanislava.Hedmegova@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia PhDr. Terrai Michal 414 3 058/2440700, 0905/706753 michal.terrai@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor, koordinátor Krásnohorské Podhradie, Pača, Čučma, Betliar Ing. Gonos Ján 414 3 058/2440701, 0905706751 jan.gonos@upsvr.gov.sk
Administrátor AC, koordinátor Gemerská Poloma, Henckovce, Kobeliarovo, Nižná Slaná Bacso Ján 414 3 058/2440701, 0908978651 jan.bacso@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava Bc. Skalošová Zuzana 414 3 058/2440701, 0908978649 zuzana.skalosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava Hlaváč Peter 414 3 058/2440702, 0908978644 peter.hlavac@upsvr.gov.sk
Úlohy v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov, liečebný režim OBCE: Ardovo, Betliar, Bohúňovo, Bôrka, Brdárka, Bretka, Brzotín, Čierna Lehota, Čoltovo, Čučma, Dedinky, Dlhá Ves, Dobšiná, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Gemerská Poloma, Gočaltovo, Gočovo, Hanková, Henckovce, Honce, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kobeliarovo, Koceľovce, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka Organizácie §10 v Rožňave Jobbáďová Jaroslava 414 3 058/2440702, 0905942822 jaroslava.jobbadova@upsvr.gov.sk
Úlohy v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov, liečebný režim OBCE: Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunova Teplica, Lipovník, Lúčka, Markuška, Meliata, Nižná Slaná, Ochtiná, Pača, Pašková, Petrovo, Plešivec, Rakovnica, Rejdová, Rochovce, Roštár, Rozložná, Rožňava, Rožňavské Bystré, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, Slavoška, Slavošovce, Stratená, Štítnik, Vlachovo, Vyšná Slaná Organizácie §10 v Rožňave Mgr. Sedláková Tímea 414 3 058/2440702, 0908978646 timea.sedlakova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Brzotín, Kružná, Slavec, Bôrka, Silica, Lúčka Čefo Zoltán 414 3 058/2440702, 0905942799 zoltan.cefo@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Roštár, Hanková, Brdárka, Rožňavské Bystré Prokšely Štefan 414 3 058/2440702, 0905942378 stefan.proksely@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Jablonov nad Turňou, Hrhov, Hrušov, Silická Jablonica, Drnava, Jovice, Lipovník, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kováčová Iván Gabriel 414 3 058/2440702, 0908978647 gabriel.ivan@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Honce, Štítnik, Gočaltovo, Rozložná, Koceľovce, Petrovo, Markuška, Slavoška, Ochtiná, Rudná Ďurský Marek 414 3 058/2440702, 0905706752 marek.dursky@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Koordinátor Dobšiná Oravcová Mária 910 1 058/2443000, 0908978643 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Stratená, Dedinky, Dobšiná, Vlachovo, Gočovo, Rejdová, Vyšná Slaná Grančák Branislav 910 1 058/2443000, 0905942811 branislav.grancak@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Koordinátor: Plešivec, Čoltovo, Bohúňovo, Bretka, Gemerská Panica Mgr. Cmoriková Andrea 801 1 058/2442000, 0905942837 andrea.koroncziova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Gemerská Hôrka, Ardovo, Kečovo, Silická Brezová, Dlhá Ves, Pašková, Kunova Teplica, Meliata Bukovics Július 801 1 058/2442000, 0905942841 julius.bukovics@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Kováčová Viera 310 2 058/2440170 viera.kovacova@upsvr.gov.sk
Štátna pokladnica - úhrady, dodávatelia, projekty Ing. Zakhar Peter 311 2 058/2440171 peter.zakhar@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, projekty,registratúra Molnárová Mária 106 priz. 058/2440193 maria.molnarova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, projekty, MSc. Bartóková Katarína 311 2 058/2440181 katarina.bartokova@upsvr.gov.sk
Pokladňa Violová Petronela 311 2 058/2440173 Petronela.Violova@upsvr.gov.sk
Správa budovy, skladové hospodárstvo Forgáč Ivan 314 2 058/2440192 ivan.forgac@upsvr.gov.sk
Správa majetku Mlynárová Mariana 314 2 085/2440194 Mariana.Mlynarova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, autoprevádzka Kis Bodnárová Mária 309 2 058/2440116 Maria.KisBodnarova@upsvr.gov.sk
Oroszová Judita, JUDr. 308 2 058/2440115 Judita.Oroszova@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Mgr. Simon Csaba 309 2 058/2440116 csaba.simon@upsvr.gov.sk
Korenšpodencia úradu,podateľňa Bc. Gallová Lucia 103 0 058/2440999 lucia.gallova@upsvr.gov.sk
Vodič Kovács Ondrej 103 0 058/2440999 ondrej.kovacs@upsvr.gov.sk
späť