Kontakty

Kancelária riaditeľa

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava Sekretariát: 058/2440101 rv@upsvr.gov.sk
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Riaditeľka Mgr. Šeďová Monika 307 2 058/2440101 Monika.Sedova@upsvr.gov.sk
Sekretariát Mgr. Piljanová Erika 306 2 058/2440101 Erika.Piljanova@upsvr.gov.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny Mgr. Martinková Ingrid 512 2 058/2440500 Ingrid.Martinkova@upsvr.gov.sk

Odbor služieb zamestnanosti

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka Odboru služieb zamestnanosti PhDr. Takáčová Tímea 316 2 058/2440300 Timea.Takacova@upsvr.gov.sk

Oddelenie služieb pre občana

Šafárikova 112, 04801 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Bodzášová Eva, Mgr. 206 1 058/2440311 0915981289 eva.bodzasova@upsvr.gov.sk
Recepcia, Príspevok na pohreb Monika Zatrochová príz. 058/2440250 monika.zatrochova@upsvr.gov.sk
Recepcia, Príspevok na pohreb Ing. Lipták Gabriel príz. 058/2440250 gabriel.liptak@upsvr.gov.sk
Evidencia ZoZ, Evidencia nových UoZ, Skupinové poradenstvo Mgr. Janka Mlynárová 205 1 058/2440324 jana.mlynarova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ - Dobšiná, Plešivec Mgr. Almášiová Zuzana 205 1 058/2440324 zuzana.almasiova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - E,F,G,H, Krásnohorská Dlhá Lúka - I,J,K,L,M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž Ing. Sentpéteryová Iveta 208 1 058/2440321 0918698485 iveta.sentpeteryova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - D,I,J,K,O,P,R, Rožňava - W,Y,Z,Ž Krh. Dlhá Lúka - A,B,C,Č,D,E,F,G,H Ing. Ján Hlaváč 208 1 058/2440323 jan.hlavac@upsvr.gov.sk
Ochtiná A-J, Brdárka, Brzotín - A,B,C,Č, Petrovo, Hanková, Rožňava - E,M,V Kemény Lucia 209 1 058/2440325 lucia.kemeny@upsvr.gov.sk
Brzotín - G, Lúčka, Kružná, Krh. Podhradie - Z ,Ochtiná K-Z, Slavošovce - S,Š,V,Z,Ž Ing. Molčanová Patrícia 209 1 058/2440325 patricia.molcanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - M,N,O,R,S,Š Rožňava - L, Rakovnica, Rochovce Bc. Piljanová Janka 210 1 058/2440328 janka.piljanova@upsvr.gov.sk
Brzotín - P,T,U,V,Z,Ž Rožňava -I,S, Honce, Koceľovce Mgr. Praznovská Daniela 210 1 058/2440328 daniela.praznovska@upsvr.gov.sk
Gemerská Poloma, Brzotín - D,Ď,E,F, Hrušov - S,Š,T,U,V,Z,Ž Mgr. Linda Chlebová 211 1 058/2440319 linda.chlebova@upsvr.gov.sk
Rožňavské Bystré, Hrušov - A,B,C,Č,D,E,F,G,H,I,K,L,M,N,O,P,R Rožňava - O,Ő,Ö,R, Mgr. Blašková Monika 211 1 058/2440319 monika.blaskova@upsvr.gov.sk
Betliar, Čučma, Gočaltovo, Kováčová, Rožňava - J,Š Štefan Olexa 212 1 058/2440318 stefan.olexa@upsvr.gov.sk
Čierna Lehota, Brzotín- K, Krh. Podhradie - Ž, Sil.Jablonica, Slavoška Spišáková Jana 212 1 058/2440318 jana.spisakova@upsvr.gov.sk
Rožňava - B, Roštár, Mgr. Kuchtová Alena 213 1 058/2440314 alena.kuchtova@upsvr.gov.sk
Hrhov, Jablonov n/T., Rožňava - T Valéria Balcová 213 1 058/2440314 valeria.balcova@upsvr.gov.sk
Bôrka - K,L,M,N,O,P,R,S,Š,T,U,V,Z,Ž Pača, Markuška Alexander Szajko 214 1 058/2440315 alexander.szajko@upsvr.gov.sk
Bôrka - A,B,C,Č,D,Ď,E,F,G,H,CH,I,J, Brzotín - H,I,J,L, Rožňava - G Ján Sklenár 214 1 058/2440315 jan.sklenar@upsvr.gov.sk
Lipovník, Rožňava - K Ing. Hlaváčová Lucia 215 1 058/2440326 lucia.hlavacova@upsvr.gov.sk
Krh. Podhradie - L,M,N, Štítnik, Rožňava - C Štefan Balog 215 1 058/2440327 stefan.balog@upsvr.gov.sk
Rudná, Rožňava - A,Á,F,P, Ivan Hudák 217 1 058/2440322 ivan.hudak@upsvr.gov.sk
Drnava, Jovice, Krh. Podhradie - S,Š,T,U,V , Slavošovce -T Mgr. Kónya Zoltán 217 1 058/2440322 zoltan.konya@upsvr.gov.sk
Slavošovce - A,B,C,D,Ď,E,F,L,M,N,O,P, Rozložná, Rožňava - H,CH,U, Krh. Podhradie - A,B Kristína Danková 218 1 058/2440317 kristina.dankova@upsvr.gov.sk
Slavošovce - G,H,CH,I,J,K,R,U, Rožňava - Č,D,Ď,DZ,N, Krh. Podhradie - C,Č Bc. Mikolajová Inez 218 1 058/2440317 inez.mikolajova@upsvr.gov.sk
Evidovanie nových UoZ, skupinové poradenstvo Mgr. Ivana Kuchárová 219 1 058/2440320 ivana.kucharova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Gočovo, Dobšiná - K, Z, Nižná Slaná B,Z,N Hlaváčová Mária 913 1 058/2443325 maria.hlavacova@upsvr.gov.sk
Rejdová, Dobšiná - P,R,S,Š,T,Ť, Bc. František Korfanta 913 1 058/2443325 frantisek.korfanta@upsvr.gov.sk
Dedinky, Vyšná Slaná, Dobšiná - H,L,Ľ,M,N,O,Ó,Ž Nižná Slaná - A,J,K,L,Ž Ing. Mária Ďurajová 912 1 058/2443523 maria.durajova@upsvr.gov.sk
Vlachovo, Kobeliarovo, Dobšiná - B,C,Č,D,Ď Nižná Slaná - G,H Ing. Jana Molčanová 914 1 058/2443326 jana.molcanova@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Kunová Teplica, Gemerská Panica, Silická Brezová, Plešivec - L, Mgr. Szaniszlóová Valéria 801 1 058/2442327 valeria.szaniszloova@upsvr.gov.sk
Gemerská Hôrka, Kečovo, Meliata, Plešivec - B, Mgr. Pál Tibor 801 1 058/2442327 tibor.pal@upsvr.gov.sk
Slavec, Silica, Vidová, Dlhá Ves, Plešivec - A,C,Č,D,E,I,G,H,CH,J, Mgr. Renáta Krajcová 802 1 058/2442328 renata.krajcova@upsvr.gov.sk
Ardovo, Pašková, Plešivec - M-Ž Mikuláš Cmorík 803 1 058/2442523 mikulas.cmorik@upsvr.gov.sk
Bretka, Čoltovo, Bohúňovo, Plešivec - F,K Simanová Radka 803 1 058/2442523 radka.simanova@upsvr.gov.sk
Agenti voľný pracovných miest
Sieťový agent Mgr. Potočná Mária 601 2 058/2440410 0917882289 maria.potocna@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Forgáčová Viera 601 2 058/2440303 0917882289 viera.forgacova@upsvr.gov.sk
Agent voľných pracovných miest Mgr. Bischof Gabriel 601 2 058/2440410 0917882289 gabriel.bischof@upsvr.gov.sk

Referát kontroly

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Ing. Biliková Gabriela 405 3 058/2440131 gabriela.bilikova@upsvr.gov.sk
Ing. Mitríková Kamila 405 3 058/2440130 kamila.mitrikova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Oroszová Judita, JUDr. 308 2 058/2440115 Judita.Oroszova@upsvr.gov.sk
Šmelková Soňa, Mgr. 602 2 058/2440312 Sona.Smelkova@upsvr.gov.sk
Bányaszová Andrea, Ing. 602 2 058/2440312 Andrea.Banyaszova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálych dávok

Šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Dožiadania pre právnické osoby, Humanitárna pomoc Marcela Petrová 502 1 058/2440515 marcela.petrova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - R Mgr. Patrik Lököš 502 1 058/2440515 patrik.lokos @upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD -I, Go - Gy Mgr.Enikő Čefová 502 1 058/2440514 eniko.cefova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Da, N, Sz, ŠSD - Da - Dl Helena Ligártová 503 1 058/2440524 helena.ligartova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD- F, Ž Mgr. Emília Máziková 502 1 058/2440514 emilia.mazikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ko Ing. Miroslav Mészner 504 1 058/2440516 miroslav.meszner@upsvr.gov.sk
Dotácia na stravu, dotácia na výkon os. príjemcu, dotácia na školské pomôcky Mgr. Gecelovská Anna 504 1 058/2440518 anna.gecelovska@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - L, W ŠSD - O,Q Ing. Iveta Jancová 505 1 058/2440525 iveta.jancova@upsvr.gov.sk
HN,NVaŠSD - A, V, Kuč., HN,NV - Mako, Maková Mgr. Andrea Mišanková 505 1 058/2440525 andrea.misankova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - De - Dž, Ď, Sa - Sv , HN - O,Q ,ŠSD Do - Dž Darina Gáspárová 506 1 058/2440517 darina.gasparova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - E, ŠSD - Ma - Me, koordinácia rodinných dávok EU – vyplňovanie E formulárov a Sedov Mgr. Hladíková Eva 506 1 058/2440555 eva.hladikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Mi - Mu, Š Mgr. Zuzana Pastrnáková 506 1 058/2440556 zuzana.pastrnakova2@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ch, KA - Kn Prívozníková Mária 507/B 1 058/2440528 maria.privoznikova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Č, J, Z, HN,NV Pa-Pl, ŠSD Pi Ing. Miroslav Milata 507/A 1 058/2440110 miroslav.milata@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - T Ing. Daniela Potočná 509 1 058/2440519 daniela.potocna@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - C, CS, Cz, Kr - Kv okrem Kuč.,ŠSD Pa Mgr. Valerie Huťanová 509 1 058/2440519 valerie.hutanova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - H Bc. Lenka Wágnerová 510 1 058/2440512 lenka.wagnerova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Ga - GL, U Mgr. Milková Marcela 510 1 058/2440512 jana.gunarova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD - Bolddyová - By, Po - Pu, HN,NV - Ma, Me okrem Mako, Maková Mgr. Karin Bakošová 511 1 058/2440550 karin.bakosova@upsvr.gov.sk
HN, NV, ŠSD – Ba - Boldi Mgr. Lukáčová Martina 511 1 058/2440554 Martina.Lukacova2@upsvr.gov.sk
šafárikova 71, Rožňava
Terénni sociálni pracovníci Mgr. Fejes Eszter, Bc. Tomková Diana 23 3 058/2440527
Terénni sociálni pracovníci Bc. Branislav Olexa, Bc. Emília Petríková 20 3 058/2440526

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Šafárikova 71, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúca oddelenia- poradenstvo ,§46 PhDr. Balogová Janka 25 3 058/2440292 janka.balogova@upsvr.gov.sk
Poradenstvo, §46, PnP PhDr. Čipková Emília 24 3 058/2440291 emilia.cipkova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie mladých UoZ-2, §46 Mgr. Nemčková Alica 608 2 058/2440293 alica.nemckova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie mladých UoZ-2, §46 Ing. Štefániková Iveta 608 2 058/2440293 iveta.stefanikova@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Mgr. Buday Patrik 28 3 058/2440295 patrik.buday@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Mgr. Sedláková Tímea 29 3 058/2440294 timea.sedlakova@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Ing. Pálová Monika 29 3 058/2440296 monika.palova@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Mgr. Rákaiová Monika 30 3 058/2440296 monika.rakaiova@upsvr.gov.sk
NP - Cesta na trh práca aktivita č.6 Ing. Puškáš Igor 27 3 058/2440298 igor.puskas@upsvr.gov.sk
NP- PIP , aktivita č.1 a aktivita č.2 Ing. Buliková Monika 26 3 058/2440297 monika.bulikova@upsvr.gov.sk
NP- PIP , aktivita č.1 a aktivita č.2 Mgr. PhD. Belánová Jana 26 3 058/2440297 jana.belanova@upsvr.gov.sk
NP- PIP , aktivita č.1 a aktivita č.2 Mgr. Martina Demčáková 24 3 058/2440291 martina.demcakova@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ -2 Filiczká Henrieta 608 2 058/2440293 Henrieta.Filiszka@upsvr.gov.sk
NP- Vzdelávanie UoZ -2 Hrenčuk Dalibor 608 2 058/2440293 Dalibor.Hrencuk@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Šafárikova 112, Rožňava, Prvý kontakt: 058/2440646
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Kuchtová Mária, Mgr. 102 prízemie 058/2440670 maria.kuchtova@upsvr.gov.sk
kancelária pre príjem žiadostí 105 prízemie 058/2440646
posudková činnosť - O, Q, R, S, Š, T, Ť, U, V, W, Y Rochfalušiová Michaela, Mgr. 104 prízemie 058/2440673 michaela.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - A, D, Ď, G, J, P, Z, Ž Daubnerová Jana, Mgr. 104 prízemie 058/2440671 jana.daubnerova2@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - H, CH, I, K, L, Ľ, N, Ň Hricková, Zuzana Mgr. 104 prízemie 058/2440673 zuzana.hrickova@upsvr.gov.sk
posudková činnosť - B, C, Č, E, F, M Rochfalušiová Lenka, Mgr. 104 prízemie 058/2440673 lenka.rochfalusiova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - D, G, P, N, B Vargová Klára, Mgr. 501 1 058/2440643 klara.vargova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - R, S, T, E, B Ichnatoliová Zuzana, Mgr. 501 1 058/2440641 zuzana.ichnatoliova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - I, J, K, L, F, B Selčanová Monika 501 1 058/2440641 monika.selcanova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - A, C, Č, H, CH, O, U, Ú, V, Z, Ž, M Bakošová Anna, Mgr. 203 1 058/2440640 anna.bakosova@upsvr.gov.sk
peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP, úkony všeobecných lekárov Bicáková Waskeyová Ľudmila, Ing. 203 1 058/2440640 ludmila.bicakovawaskeyova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Plešivec Tothová Silvia 805 1 058/2442645 silvia.tothova@upsvr.gov.sk
zamestnanec pracovisko Dobšiná Bc. Margaréta Kosková 909 1 058/2443644 margareta.koskova@upsvr.gov.sk
posudkový lekár Ivanová Ivana, MUDr.
posudkový lekár Jenčová Veronika, MUDr.
posudkový lekár Tóthová Henrieta, MUDr.
terénny sociálny pracovník Burčíková Štefánia, Bc. 602 B 2 stefania.burcikova@upsvr.gov.sk
terénny sociálny pracovník Červenáková Dominika, Bc. 602 B 2 dominika.cervenakova@upsv.gov.sk

Oddelenie AOTP a ESF

Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Elexová Helena, Ing. 403 3 058/2440 210 helena.elexova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 55, 56, 56a, 57, 59, 60 a §§ 53f, 53g - sociálne podniky Kolláriková Júlia, Mgr. 413 3 058/2440 301 julia.kollarikova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 55, 56, 56a, 57, 59, 60 a §§ 53f, 53g - sociálne podniky Tašková Bianka, Ing. 413 3 058/2440 450 bianka.taskova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana a zamestnávateľov § 59, 54 Kassaiová Dominika, Ing. 413 3 058/2440 450 dominika.kassaiova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov §§ 50, 50k, 54 - Cesta na trh práce aktivita 1, aktivita 2, Zosúladenie rodinného a pracovného života, Cesta na trh práce -3 aktivita 1 Kasperová Eva, Mgr. 411 3 058/2440 454 eva.kasperova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre zamestnávateľov § 54 - Cesta na trh práce 2 - opatrenie 1, Zosúladenie rodinného a pracovného života Marcišová Veronika, Bc. 411 3 058/2440 404 veronika.marcisova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana a zamestnávateľov - §§ 51 abolventská prax, § 54 Praxou k zamestnaniu 2 Kerekešová Eva, Mgr. 410 3 058/2440 411 eva.kerekesova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana a zamestnávateľov §§ 32, 54 - Umiestňovanie DlNe, Reštart pre DNO - zapracovanie a príspevok pre UoZ, NP Reštart pre mladých 2 Ďurská Ľubica, Ing. 410 3 058/2440 459 lubica.durska@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana a zamestnávateľov § 51a, § 54 - Chceme byť aktívni na TP (50+), Reštart pre mladých 2 Polgáryová Andrea, Mgr. 410 3 058/2440 459 andrea.polgaryova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 52, 52a, 50j, Pomôž svojej obci Čiefová Roberta 409 3 058/2440 405 roberta.ciefova@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 52, 52a, 50j, Pomôž svojej obci Tomášik Stanislav 409 3 058/2440 401 stanislav.tomasik@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre samosprávu § 50j, § 54 - Cesta na trh práce 2 - opatrenie 2, Pracuj v školskej kuchyni Lucia Bartóková, Ing. 409 3 058/2440 401 lucia.bartokova2@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana §§ 49, 54, 57 samozamestnanie, 53, 53a, 53c a 54 na dochádzku za prácou, mobilitu a presťahovanie za prácou Blašková Mária, Ing. 408 3 058/2440 234 maria.blaskova2@upsvr.gov.sk
príspevky AOTP pre občana -§ 53 a 54 na dochádzku za prácou Ďuránová Viera 408 3 058/2440 406 viera.duranova@upsvr.gov.sk
referát ESF - Cesta na trh práce - aktivita 1 a 2, Cesta na trh práce 2 - opatrenie 1, Cesta na trh práce 3 - opatrenie 1, Reštart príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných, Príspevok na star. o dieťa, Vzdelávanie UoZ 2, Podpora intergračných podnikov; personálne výdavky NP Efektivita, DEI Illyésová Vlasta, Ing. 407 3 058/2440 232 vlasta.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP Reštart pre mladých 2, Úspešne na trhu práce, Praxou k zamestnaniu 2, Absolventská prax štartuje zamestnanie, Cesta na trh práce 2 - opatrenie 2, Cesta na trh práce 3- opatrenie 2; personálne výdavky - Ochrana detí pred násilím, Cesta na trh práce 2, Výbor pre otázky zamestnanosti Illyésová Dana, Ing. 407 3 058/2440 232 dana.illyesova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP PZVAOTP-2, PZVAOTP-3, PZVAOTP-4, Cesta na trh práce aktivita 4 a 5, Cesta na trh práce 2 - opatrenie 3, personálne výdavky - Cesta na trh práce, Vzdelávanie UoZ-2 Gáspárová Orsolya, Bc. 407 3 058/2440 231 orsolya.gasparova@upsvr.gov.sk
referát ESF - NP Podpora zamestnávania ZP-2, Podpora zamestnávania ZP-3, Podpora zamestnávania ZP-4, Chceme byť aktívni 50+, Cesta na trh práce aktivita 3 a 6 príspevky, NP PIP, NP Vzdelávanie MUoZ 2, Zosúladenie rodinného a prac. života, personálne výdavky - NP PIP Ing. Alexandra Sedláková 407 3 058/2440 400 alexandra.sedlakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Ul. Ernesta Rótha č. 49, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, pest. starostlivosť, osvojenie, poručníctvo Mgr. Madáčová Lívia 715 1 058/2441600 livia.madacova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Cangárová Alžbeta 710 príz. 058/2441602 alzbeta.cangaraova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Skupeňová Lucia 710 príz. 058/2441602 lucia.skupenova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť ohrozené rodiny Mgr. Mlynárová Zuzana 714 1 058/2441601 zuzana.mlynarova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Karkošová Karina 710 príz. 058/2441606 karin.karkosova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Ciberajová Eleonora 711 príz. 058/2441603 eleonora.ciberajova@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí Mgr. Rusňák Maroš 711 príz. 058/2441608 maros.rusnak@upsvr.gov.sk
sociálna kuratela detí, sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb Mgr. Ulman Zsolt 711 príz. 058/2441608 zsolt.ulman@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Szarka Peter 714 1 058/2441601 peter.szarka@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Kavečankyová Jana 714 1 058/2441606 jana.kavecankyova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Riglerová Nikoleta 719 príz. 058/2441605 nikoleta.riglerova@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Bc. Šoltésová Andrea 719 príz. 058/2441605 andrea.soltesova@upsvr.gov.sk
sociálnoprávna ochrana detí Mgr. Diana Fazekas 711 príz. 058/2441606 diana.fazekas@upsvr.gov.sk
ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, ohrozené rodiny Mgr. Jana Knišková 714 1 058/2441601 jana.kniškova@upsvr.gov.sk
Šafárikova č. 71 Rožňava
zamestnanec Národného projektu Mgr. Šimonová Aneta 22 3 058/2440607 aneta.simonova@upsvr.gov.sk
zamestnanec Národného projektu Mgr. Zápotocká Juhásová Viera 22 3 058/2440607 viera.zapotockajuhasova@upsvr.gov.sk
Referát poradensko-psychologických služieb
referát poradensko-psychologických služieb Mgr. Stanislava Hedmegová 31 3 058/2440604 Stanislava.Hedmegova@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia, úlohy v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov, liečebný režim PhDr. Terrai Michal 414 3 058/2440700, 0905/706753 michal.terrai@upsvr.gov.sk
Hlavný koordinátor, koordinátor Krásnohorské Podhradie, Pača, Čučma, Rudná, Betliar Ing. Gonos Ján 414 3 0905706751 jan.gonos@upsvr.gov.sk
Administrátor AC, koordinátor Rožňava Bacso Ján 414 3 0908978651 jan.bacso@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Rožňava Skalošová Zuzana 414 3 0908978649 zuzana.skalosova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Gemerská Poloma, Henckovce, Kobeliarovo, Vyšná Slaná, Rejdová, "Občianske združenia, organizácie Rožňava Hlaváč Peter 414 3 0908978644 peter.hlavac@upsvr.gov.sk
úlohy v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov, liečebný režim Jobbáďová Jaroslava 414 3 058/2440702, 0905942822 jaroslava.jobbadova@upsvr.gov.sk
úlohy v zmysle § 12 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov, liečebný režim Bc. Gonos Ján 414 3 0908978646 jan.gonos2@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Brzotín, Kružná, Slavec, Bôrka, Silica, Lúčka Čefo Zoltán 414 3 0905942799 zoltan.cefo@upsvr.gov.sk
Kooridántor: Čierna Lehota, Slavošovce, Rochovce, Roštár, Hanková, Brdárka, Rožňavské Bystré Prokšely Štefan 414 3 0905942378 stefan.proksely@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Jablonov nad Turňou, Hrhov, Hrušov, Silická Jablonica, Drnava, Jovice, Lipovník, Krasnohorská Dlhá Lúka, Kováčová Iván Gabriel 414 3 0908978647 gabriel.ivan@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Honce, Štítnik, Gočaltovo, Rozložná, Koceľovce, Petrovo, Markuška, Slavoška, Ochtiná Ďurský Marek 414 3 0905706752 marek.dursky@upsvr.gov.sk
Pracovisko Dobšiná
Koordinátor Dobšiná Oravcová Mária 910 1 0908978643 maria.oravcova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Stratená, Dedinky, Dobšiná, Vlachovo, Gočovo, Nižná Slaná Grančák Branislav 910 1 0905942811 branislav.grancak@upsvr.gov.sk
Pracovisko Plešivec
Koordinátor: Plešivec, Čoltovo, Bohúňovo, Bretka, Gemerská Panica Mgr. Cmoriková Andrea 801 1 0905942837 andrea.koroncziova@upsvr.gov.sk
Koordinátor: Gemerská Hôrka, Ardovo, Kečovo, Silická Brezová, Dlhá Ves, Pašková, Kunova Teplica Bukovics Július 801 1 0905942841 julius.bukovics@upsvr.gov.sk

Oddelenie ekonomiky

šafárikova 112, Rožňava
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Kováčová Viera 310 2 058/2440170 viera.kovacova@upsvr.gov.sk
Štátna pokladnica - úhrady, dodávatelia, projekty Ing. Zakhar Peter 311 2 058/2440171 peter.zakhar@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, projekty,registratúra Molnárová Mária 106 priz. 058/2440193 maria.molnarova@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, projekty, MSc. Bartóková Katarína 311 2 058/2440181 katarina.bartokova@upsvr.gov.sk
Pokladňa Violová Petronela 311 2 058/2440173 Petronela.Violova@upsvr.gov.sk
Správa majetku Forgáč Ivan 314 2 058/2440192 ivan.forgac@upsvr.gov.sk
Účtovníctvo, autoprevádzka Kis Bodnárová Mária 309 2 058/2440116 Maria.KisBodnarova@upsvr.gov.sk
Pohľadávky Mgr. Simon Csaba 309 2 058/2440116 csaba.simon@upsvr.gov.sk
Korenšpodencia úradu,podateľňa Bc. Gallová Lucia 103 0 058/2440999 lucia.gallova@upsvr.gov.sk
Vodič Kovács Ondrej 103 0 058/2440999 ondrej.kovacs@upsvr.gov.sk
späť