Kontakty

Oddelenie služieb pre občana

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Ing. Alena Rokonalová 109 1.poschodie 052/2446 310 alena.rokonalova@upsvr.gov.sk
recepcia Ing. Natália Dicová 16 prízemie 052/2446 552 natalia.dicova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa - písm. N-Q, Mníšek nad Popradom Bc. Eva Závacká 15 prízemie 052/2446 556 eva.zavacka@upsvr.gov.sk
Plavnica, Plaveč, Veľký Lipník Bc. Mária Kopčáková 15 prízemie 052/2446 322 maria.kopcakova@upsvr.gov.sk
Hromoš, Litmanová,Ľubotín,Vislanka, Stráňany, Malý Lipník, Mária Zentková 13 prízemie 052/2446 551 maria.zentkova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa- písm. D-G, Bc. Mária Zavodjančíková 13 prízemie 052/2446 313 maria.zavodjancikova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa- písm. A-Č Ing. Marta Štupáková 12 prízemie 052/2446 315 marta.stupakova@upsvr.gov.sk
Haligovce,Hraničné, Kolačkov, Lesnica, Údol,Veľká Lesná Ing. Eva Golianová 12 prízemie 052/2446 312 eva.golianova@upsvr.gov.sk
Čirč,Kremná , Sulín, Vyšné Ružbachy Mária Puškárová 12 prízemie 052/2446 553 maria.puskarova@upsvr.gov.sk
Ďurková, Forbasy, Kamienka, Kyjov, Ruská Voľa, Jarabina Ernest Valek 10 prízemie 052/2446 410 ernest.valek@upsvr.gov.sk
Hniezdne, Šarišské Jastrabie, Ing. Martina Gmucová 10 prízemie 052/2446 323 martina.gmucova@upsvr.gov.sk
Jakubany - písm. A-J, Legnava, Matysová, Obručné, Orlov, Šambron Mgr. Helena Šulíková 112 1.poschodie 052/2446 554 helena.sulikova@upsvr.gov.sk
Jakubany písm. K-Ž,Hajtovka,Lacková, Pusté Pole, Starina Mgr. Iveta Knapová 112 1.poschodie 052/2446 316 iveta.knapova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa - písm. R - Ž, Bc. Stanislava Firtová 110 1.poschodie 052/2446 317 stanislava.firtova@upsvr.gov.sk
Chmeľnica, Nová Ľubovňa Mgr. Oľga Sobotová 110 1.poschodie 052/2446 321 olga.sobotova@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa - písm. H - M, (okresm písm. K) Mgr. Dana Jarembinská 105 1.poschodie 052/2446 320 dana.jarembinska@upsvr.gov.sk
Stará Ľubovňa- písm. K, Bc. Monika Jaržembovská 105 1.poschodie 052/2446 311 monika.jarzembovska@upsvr.gov.sk
Detašované pracovisko Podolínec - Nám.Mariánske č.4
Podolínec - A - H, Lomnička čísla domov 1 - 25, 73-87 Bc. Daniela Kovalčíková 1.poschodie 052/2449 330 daniela.kovalcikova@upsvr.gov.sk
Podolínec - M - Ž, Lomnička čísla domov 88 - 162 Ela Pardusová 1.poschodie 052/2449 520 ela.pardusova@upsvr.gov.sk
Podolínec - I - L, Lomnička čísla domov 26 - 72, Nižné Ružbachy Darina Tribulová 1.poschodie 052/2449 331 darina.tribulova@upsvr.gov.sk

Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a Európskeho sociálneho fondu

Farbiarska 57, 064 01 Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Ing. Vladimír Čokina 208 2 052/2446220 vladimir.cokina@upsvr.gov.sk
Nástroje pre obce - §50, §50j, §51a, §52, §52a, §54 - projekty Mgr. Vladimíra Krempaská 203 2 052/2446401 vladimira.krempaska@upsvr.gov.sk
Nástroje pre obce - §50, §50j, §51a, §52, §52a, §54 - projekty Mgr. Beáta Kinská 203 2 052/2446462 beata.kinska@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, 50j, §50k, §51a, §52a, §54 - projekty Ing. Jana Ščensná 107 1 052/2446403 jana.scensna@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, 50j, §50k, §51a, §52a, §54 - projekty Mgr. Anna Doničová 107 1 052/2446463 anna.donicova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, 50j, §50k, §51a, §52a, §54 - projekty Mgr. Viktória Martoňaková 106 1 052/2446225 viktoria.martonakova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre zamestnávateľov - §50, 50j, §50k, §51a, §52a, §54 - projekty Mgr. Adriana Kopinská 106 1 052/2446404 adriana.kopinska@upsvr.gov.sk
Chránené dielne a chránené pracoviská - §55, §56, §57, §59, §60 Mgr. Bc. Jana Senková 104 1 052/2446402 jana.senkova@upsvr.gov.sk
Chránené dielne a chránené pracoviská - §55, §56, §57, §59, §60 Bc. Eva Krafčíková 104 1 052/2446452 eva.krafcikova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §32, §49, §51, §53, §53a, §53c, §54 - projekty Mgr. Silvia Petrišinová 207 2 052/2446464 silvia.petrisinova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §32, §49, §51, §53, §53a, §53c, §54 - projekty Mgr. Petra Karnišová 207 2 052/2446465 petra.karnisova@upsvr.gov.sk
Nástroje pre UoZ, zamestnancov - §32, §49, §51, §53, §53a, §53c, §54 - projekty Mgr. Lucia Compľová 207 2 052/2446466 lucia.complova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie ESF Ing. Dušana Dudziková 203 2 052/2446467 dusana.dudzikova@upsvr.gov.sk
Finančné riadenie ESF Mgr. Lucia Pivovarníková 203 2 052/2446231 lucia.pivovarnikova@upsv.gov.sk

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia, odborné poradenské služby §43, §42 Tokarčíková Aneta, Ing. 308 3 052/2446 133 aneta.tokarcikova@upsvr.gov.sk
Vzdelávanie a príprava pre trh práce §46, §47, Projekt Pripravený na prácu Galíková Viera, Mgr. 209 2 052/2446 461 viera.galikova@upsvr.gov.sk
§ 54-NP Vzdelávanie mladých UoZ-2, NP Vzdelávanie UoZ-2 Kossuthová Simona, Mgr. 209 2 052/2446 456 simona.kossuthova@upsvr.gov.sk
§43-Odborné poradenské služby, §42-Informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, §54- NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- aktivita č.1 Bilancia kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Vislocká Mária, Mgr. 206 2 052/2446 460 maria.vislocka@upsvr.gov.sk
§ 54- NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Hlinková Michaela, Mgr. 208 2 052/2446 459 michaela.hlinkova@upsvr.gov.sk
§ 54- NP Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných UoZ Zamišková Marta, Ing. 208 2 052/2446 459 marta.zamiskova@upsvr.gov.sk

Oddelenie Aktivačné centrum

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
Vedúci oddelenia Vislocký Vasil, Mgr. 308 3 052/2446 370 vasil.vislocky@upsvr.gov.sk
Koordinátor Goc Richard, Bc. 201 2 052/2446 371 richard.goc@upsvr.gov.sk
Koordinátor Kocun Štefan, Bc. 201 2 052/2446 372 stefan.kocun@upsvr.gov.sk
Koordinátor Šuťák Miroslav, Mgr. 201 2 052/2446 372 miroslav.sutak@upsvr.gov.sk
Koordinátor Kaletová Petra, Mgr. 201 2 052/2446 371 petra.kaletova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Baňasová Lucia, Mgr. 202 2 052/2446 373 lucia.banasova@upsvr.gov.sk
Koordinátor Bravis Tomáš 202 2 052/2446 373 tomas.bravis@upsvr.gov.sk
Koordinátor Mutková Helena, Bc. 202 2 052/2446 458 helena.mutkova@upsvr.gov.sk

Referát správneho konania

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č.
Správne konanie Anna Danielčákova, Ing. 111 1 052/2446 304

Odbor sociálnych vecí a rodiny

17. novembra č. 12, 14, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
riaditeľka odboru PhDr. Anna Lazorčáková 17.novembra 12 1.poschodie 052/2448 500 anna.lazorcakova@upsvr.gov.sk
recepcia 17.novembra 12 prízemie 052/2448 511
psychológ Mgr. Edita Vavreková 17.novembra 14 1.poschodie 052/2448 617 edita.vavrekova@upsvr.gov.sk
psychológ Mgr. Danka Štefčáková 17.novembra 14 1.poschodie 0915-864-796 danka.stefcakova@upsvr.gov.sk
koordinátor ochrany detí pred násilím Mgr. Anna Nemergutová 17.novembra 14 1.poschodie 0918-700-791 anna.nemergutova@upsvr.gov.sk

Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

17. novembra č. 12,14 Stará Ľubovňa, Recepcia: 052/2448 511
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Drobňáková Anna, Ing. 15 1.poschodie 052/2448 550 anna.drobnakova@upsvr.gov.sk
teamleader Barnovská Anna, Mgr. 14 1.poschodie 052/2448 510 anna.barnovska@upsvr.gov.sk
Kyjov, Ľubotín, , Mníšek, Podolínec, V. Ružbachy, P.R. Stará Ľubovňa Hricová Mária, Bc. 17.novembra 14 3 052/2448 518 maria.hricova@upsvr.gov.sk
Forbasy, Lesnica, 1.mája SĽ, Letná- SĽ, SNP SĽ, Štúrová -SĽ, Zimná -SĽ, Podsadek, Okružná -SL Hrebiková Katarína, Bc. 17.novembra 14 1 052/2448 519 katarina.hrebikova@upsvr.gov.sk
agenda náhradného vyživného Mudríková Anna, Bc. 17.novembra 14 1 052/2448 515 anna.mudrikova@upsvr.gov.sk
Andrejovka,Ďurková, Haligovce, Hromoš, Jakubany, Jarabina, Kozelec, Orlov, Pusté Pole, Starina, SĽ-17.novembra, Komenského, Lipová, Obrancov mieru, Tatranská, Kolcunová Helena, Bc. 13 1 052/2448 513 helana.kolcunova@upsvr.gov.sk
Hajtovka, Hniezdne, Chmelnica, Lacková, Litmanová, Lomnička 54-89, Matysová, Nižné Ružbachy, Stráňany, Sulín, Údol, Veľká Lesná, Vislanka, SĽ-Zámocká, Sedlák Peter, Ing. 11 1 052/2448 528 peter.sedlak@upsvr.gov.sk
Lomnička(1-25), Nová Ľubovňa, SĽ-Dukl. Hrdinov, Janka Kráľa, Jarmočná, Levočská, Prešovská, Tehelná, Vansovej, Vsetínska, Zámoyského Ščigulinská Beata, Bc. 13 1 052/2448 512 beata.scigulinska@upsvr.gov.sk
Čirč, Kamienka, Lomnička 26-53, SĽ- Bernoláková, Budovateľská, Farbiarska, Garbiarska, Sládkovičova, Za vodou, Šimkovičová Helena, Bc. 11 1 052/2448 501 helena.simkovicova@upsvr.gov.sk
Lomnička (90 a viac), Malý Lipník, Plaveč, Šambron, SĽ- Hviezdoslavova,Mierová, Mýtna Turliková Viera, Bc. 13 1 052/2448 514 viera.turlikova@uspvr.gov.sk
Hraničné, Kolačkov, Kremná, Legnava, Plavnica, Obručné, Ruská Voľa, Šar. Jastrabie, Veľký Lipník, SĽ- Nám. gen.Štefánika, Nám.sv. Mikuláša, Poľská, Popradská, Továrenska Zagorová Helena 17.novembra 14 3 052/2448 517 helena.zagorova@upsvr.gov.sk
koordinácia rodinných dávok Smoleňová Martina, Ing. 17.novembra 14 1 052/2448 516 martina.smolenova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

17.novembra 12, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Konkoľová Janka, Mgr. 17 1 052 / 2448 600 janka.konkolova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín- Hajtovka, Jarabina, Kyjov, Matysová, Ruská Voľa, Sulín, ÚdolLomnička - H, Stará Ľubovňa - A,B,H,P,R, Továrenská ulica Haščáková Vilma, Mgr. 16 1 052 / 2448 502 vilma.hascakova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín- Andrejovka, Hromoš, Lacková, Litmanová, Obručné, Plavnica, Pusté Pole, Starina, Veľký Lipník, Stará Ľubovňa – Podsadek, príprava žiadateľov na náhradnú rodinnú starostlivosť - celý okres Hulvejová Marta, Mgr. 18 1 052/2448 608 marta.hulvejova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín- Ďurková, Forbasy, Hraničné, Chmeľnica, Legnava, Vislanka, Malý Lipník, Nižné Ružbachy, Orlov, Plaveč, Šambron, Vyšné RužbachyLomnička – (okrem H, M) Lipčáková Adriána, Bc. 18 1 052/2448 607 adriana.lipcakova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín - Čirč, Hniezdne, Kamienka, Kolačkov, Ľubotín Majovská Renáta, Mgr. 16 1 052/2448 601 renata.majovska@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín - Haligovce, Jakubany, Stará Ľubovňa okrem písmen A,B,H,P,R a okrem Továrenskej ulice Repková Janka, Mgr, PhD. 9 prízemie 052/2448 606 janka.repkova@upsvr.gov.sk
úsek ohrozených rodín- Kremná, Lesnica, Mníšek, Nová Ľubovňa, Podolínec, Stráňany, Šarišské Jastrabie, Veľká Lesná, Lomnička – M Rinkovská Martina, Mgr. 9 prízemie 052/2448 605 martina.rinkovska@upsvr.gov.sk
úsek kolízneho opatrovníka- Andrejovka, Čirč, Ďurková, Hajtovka, Hromoš, Chmeľnica, Kyjov, Legnava, Ľubotín, Malý Lipník, Matysová, Nová Ľubovňa, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa, Starina, Sulín, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol, Vislanka Stará Ľubovňa – priezvisko klienta L-Ž, Podsadek Duláková Alena, Mgr. 4 ul.17. novembra č.14 052/2448 603 alena.dulakova@upsvr.gov.sk
úsek kolízneho opatrovníka - Forbasy, Haligovce, Hniezdne, Hraničné, Jakubany, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Kremná, Lacková, Lesnica, Litmanová, Lomnička, Mníšek, Nižné Ružbachy, Podolínec, Stráňany, Veľká Lesná, Veľký Lipník, Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa – priezvisko klienta A-K Michnová Mária, Mgr. 4 ul.17. novembra č.14 052/2448 603 maria.michnova@upsvr.gov.sk
úsek sociálnej kurately pre deti -Andrejovka, Forbasy, Chmeľnica, Hajtovka, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Lacková, Litmanová, Lomnička, Malý Lipník, Matysová, Orlov, Plaveč, Veľká Lesná, Údol, Nižné Ružbachy,Vyšné Ružbachy, Podolínec, Stará Ľubovňa - okrem miestnej časti Podsadek Hrebik Peter, Mgr. 8 prízemie 052/2448 604 peter.hrebik@upsvr.gov.sk
úsek sociálnej kurately pre deti - SĽ - Podsadek, Čirč, Ďurková, Haligovce, Hniezdne, Hraničné, Hromoš, Kremná, Kyjov, Mníšek nad Popradom, Legnava, Lesnica, Ľubotín, Obručné, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa,Starina, Sulín, Stráňany, Šambron, Šarišské Jastrabie, Veľký Lipník, Vislanka, Nová Ľubovňa, Jakubany Zuberová Zdenka, Mgr. 10 prízemie 052/2448 613 zdenka.zuberova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II. Labašová Mária, Mgr. 21 2 0915 863 389 maria.labasova@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II. Žid Dušan, Mgr. 21 2 0915 859 987 dusan.zid@upsvr.gov.sk
NP Efektivita II. Pazerová Dana, Mgr. 21 2 0915 857 823 dana.pazerova@upsvr.gov.sk

Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Farbiarska 57, Stará Ľubovňa
funkcia, agenda priezvisko meno titul kanc. posch. tel. č. e-mail
vedúca oddelenia Pružinská Anna, Ing. 2 prízemie 052/2448 614 anna.pruzinska@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Kohutová Silvia, Mgr. 3 prízemie 052/2448 673 silvia.kohutova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Miklušová Viera, Mgr. 3 prízemie 052/2448 672 viera.miklusova@upsvr.gov.sk
referent posudkových činností Sčensná Martina, Mgr. 3 prízemie 052/2448 671 martina.scensna@upsvr.gov.sk
referent kompenzácii ŤZP Fábová Hilda, Ing. 4 prízemie 052/2448 641 hilda.fabova@upsvr.gov.sk
referent kompenzácii ŤZP Jacáková Helena, Bc. 4 prízemie 052/2448 642 helena.jacakova@upsvr.gov.sk
refetent kompenzácii ŤZP Jozefík Ján, Mgr. 4 prízemie 052/2448 644 jan.jozefik@upsvr.gov.sk
terénny pracovník v rámci projektu Frohlichová Mária, Mgr. 6 prízemie 052/2448 643 maria.frohlichova@upsvr.gov.sk
terénny pracovník v rámci projektu Romaňáková Marcela, Bc. 6 prízemie 052/2448 643 marcela.romanakova@upsvr.gov.sk
späť