14/2015 dohoda o spolupráci uzatvorená podľa §51 občianskeho ákonníka

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody14/2015
Zmluvná strana: katolícka univerzita v Ružomberku
IČO zmluvnej strany:37801279
Názov zmluvy/dohody:dohoda o spolupráci uzatvorená podľa §51 občianskeho ákonníka

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť