2681533 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladanie s odpadmi

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681533
Zmluvná strana: Fura s.r.o.
IČO zmluvnej strany:36211451
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladanie s odpadmi

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť