24/2015 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí canisterapeutických služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:26.11.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:04.11.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody24/2015
Zmluvná strana: DOGGIE s.r.o., H. Meličkovej 9, 841 05 Bratislava
IČO zmluvnej strany:46083529
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí canisterapeutických služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť