15/01/010/47 - 26/2015 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:14.12.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:16.12.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody15/01/010/47 - 26/2015
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, 816 16 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť