9/2016 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2016

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:21.03.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:29.02.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody9/2016
Zmluvná strana: Slovenská republika Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/2016

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť