206/2016/9/2016 Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:04.05.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:02.05.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody206/2016/9/2016
Zmluvná strana: Reedukačné centrum, 906 07 Sološnica 3
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o rediagnostickom a reedukačnom pobyte

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 96,57
Naspäť

Tlačiť