16/2016 ZMLUVA O PARTNERSTVE

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.04.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody16/2016
Zmluvná strana: Slovenská republika Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:ZMLUVA O PARTNERSTVE

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť