Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:07.02.2014
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:04.02.2014

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZML2761401
Zmluvná strana: Disig,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava
IČO zmluvnej strany:35975946
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o vydaní a prevzatí certifikátov na eID č: EH869602

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Print