ZML2762015003 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb č.30037608 prostredníctvom satelitu

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:07.09.2015
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:04.09.2015

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyZML2762015003
Zmluvná strana: DIGI SLOVAKIA,s.r.o.Röntgenova 26,Bratislava
IČO zmluvnej strany:35701722
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb č.30037608 prostredníctvom satelitu

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť