232/OKNP-S/2016/12/2016 Zmluva o partnerstve

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:26.07.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:18.04.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody232/OKNP-S/2016/12/2016
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o partnerstve

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť