2681609 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:25.08.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.08.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody2681609
Zmluvná strana: Orange Spovensko a.s.,Metodova 8,821 08 Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť