16/2016 Dohoda o platení príspevkov

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:21.09.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:05.09.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody16/2016
Zmluvná strana: Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, 082 07 Tuhrina
IČO zmluvnej strany:42227372
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o platení príspevkov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3 €/deň
Naspäť

Tlačiť