16/2016-18/2016 Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:29.11.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:24.11.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody16/2016-18/2016
Zmluvná strana: Reedukačné centrum, Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
IČO zmluvnej strany:00163295
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o prijatí dieťaťa do reedukačného centra

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 100,80 €
Naspäť

Tlačiť