Príloha č.3 Dohoda o stanovení ceny na báze NCGya k Zmluve o dodávke plynu č. P1435/2015

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.12.2016
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.12.2016

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyPríloha č.3
Zmluvná strana: MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
IČO zmluvnej strany:35743565
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o stanovení ceny na báze NCGya k Zmluve o dodávke plynu č. P1435/2015

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 16,980 €/MWh
Naspäť

Tlačiť