12/2017 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 135/OVS/2017

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:08.03.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:02.03.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody12/2017
Zmluvná strana: Ústredie práce soc. vecí a rodiny , Špitálska 8, Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 135/OVS/2017

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3402,00
Naspäť

Tlačiť