02/274/OVS/2015 Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:14.03.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:09.03.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody02/274/OVS/2015
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť