05/2017 Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:12.04.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:05.04.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody05/2017
Zmluvná strana: Diagnostické centrurm, Slovinská 1, 821 04 Bratislava
IČO zmluvnej strany:
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte dieťaťa

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 112,- mesačne
Naspäť

Tlačiť