588/2017 Zmluva o zbere,odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 588.2017 RD

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.04.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.04.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody588/2017
Zmluvná strana: Mestský úrad , L. N. Tolstého 1, Veľké Kapušany
IČO zmluvnej strany:00332038
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o zbere,odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. 588.2017 RD

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 844,27
Naspäť

Tlačiť