07/2017 Dohoda o reedukačnom pobyte

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:15.05.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:12.05.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody07/2017
Zmluvná strana: Reedukačné centrum , Trstín 335
IČO zmluvnej strany:00163317
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o reedukačnom pobyte

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 3,51 €/deň
Naspäť

Tlačiť