11/2017 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody11/2017
Zmluvná strana: Xepap, spol. s.r.o., Jesenského 4703, Zvolen
IČO zmluvnej strany:31628605
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 4800
Naspäť

Tlačiť