13/2017 Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:10.03.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:09.03.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody13/2017
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s.
IČO zmluvnej strany:356 97 2
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť