Príspevok na starostlivosť o dieťa

Žiadosť je možné doručiť:

  • osobne na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • poštovou prepravou na korešpondenčnú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
  • elektronicky - cez www.slovensko.sk – vyžaduje sa kvalifikovaný elektronický podpis
  • e-mailom na e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa [ DOCX 127.5 kB]

Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa [ PDF 652.7 kB]

Vyhlásenie k bankovému účtu [ PDF 159.7 kB]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ DOCX 44.5 kB]

Žiadosť o posúdenie zdravotného stavu na účely štátnych sociálnych dávok [ PDF 433.0 kB]

Poučenie pre občana žiadajúceho o štátne sociálne dávky [ DOCX 31.1 kB]

Žiadosť o zmenu čísla účtu na poukazovanie dávky/príspevku  [ PDF 214.9 kB]


 

Dátum vytvorenia stránky: 19.02.2013
Dátum aktualizácie: 18.08.2021

Tlačiť

 


Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

viac