A5029295 Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A 5029295

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:28.06.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:28.06.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyA5029295
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s., Bratislava
IČO zmluvnej strany:35697270
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A 5029295

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 57,5
Naspäť

Tlačiť