09/2017 - 136/OVS/2017 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:24.07.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:09.03.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody09/2017 - 136/OVS/2017
Zmluvná strana: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 0,00
Naspäť

Tlačiť