OZ 12/2017 Zmluva o stravovaní č. OZ 12/2017

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:06.09.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:06.09.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohodyOZ 12/2017
Zmluvná strana: Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, Snina
IČO zmluvnej strany:42382530
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o stravovaní č. OZ 12/2017

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 2,69 €/ deň/ osoba
Naspäť

Tlačiť