35/2017 Dohoda o platení čiastočnej úhrady spojená s ubytovaním, strava

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:12.09.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:04.09.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody35/2017
Zmluvná strana: Liečebno-výchovné sanatórium, Polny Kesov
IČO zmluvnej strany:400084
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o platení čiastočnej úhrady spojená s ubytovaním, strava

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť