25/2017 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti zo dňa 01.01.2017

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:31.08.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:31.08.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody25/2017
Zmluvná strana: Súkromné centrum špec. -ped. poradenstva
IČO zmluvnej strany:37990462
Názov zmluvy/dohody:Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní špeciálno-pedagogickej činnosti zo dňa 01.01.2017

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť