26/2017 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:03.10.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:22.09.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody26/2017
Zmluvná strana: Business Commercial Finance s.r.o.
IČO zmluvnej strany:3659700
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť