82017 Dohoda o prostúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelar. potrieb

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:09.05.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:24.04.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody82017
Zmluvná strana: Xepap,spol.s.r.o.
IČO zmluvnej strany:31628605
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o prostúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelar. potrieb

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť