132017 Zmluva o poskytovaní prístupu do siete Internet poskyt.služby

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:16.08.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:25.07.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody132017
Zmluvná strana: Ispera Slovakia, s.r.o.
IČO zmluvnej strany:46660551
Názov zmluvy/dohody:Zmluva o poskytovaní prístupu do siete Internet poskyt.služby

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť