13/2017 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na Dodanie originálnych náplní NON HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:20.10.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:17.10.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody13/2017
Zmluvná strana: PERGAMON spol.s.r.o, Chemická 1, Bratislava
IČO zmluvnej strany:31327681
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na Dodanie originálnych náplní NON HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 2500
Naspäť

Tlačiť