9/2017-P Dohoda o reedukačnom pobyte

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:10.11.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:02.11.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody9/2017-P
Zmluvná strana: Reedukačné centrum Trstín
IČO zmluvnej strany:00163317
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o reedukačnom pobyte

Cenové plnenie:

Cena bez DPH: 133,38
Naspäť

Tlačiť