18/2017 - č. 17/01/010/27 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Dátum:

Dátum zverejnenia zmluvy/dohody:13.11.2017
Dátum uzavretia zmluvy/dohody:10.11.2017

Identifikácia zmluvy:

Číslo zmluvy/dohody18/2017 - č. 17/01/010/27
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Vazovova 7/A, 816 16 Bratislavar
IČO zmluvnej strany:30794536
Názov zmluvy/dohody:Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

Cenové plnenie:

Cena bez DPH:
Naspäť

Tlačiť